เปิดแถลงการณ์ "ผู้แทนถาวรไทย" ยื่น UN คลายวิกฤติยูเครน - รัสเซีย

เปิดแถลงการณ์ "ผู้แทนถาวรไทย" ยื่น UN คลายวิกฤติยูเครน - รัสเซีย

“สุริยา จินดาวงศ์” ผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติยื่นหนังสือแถลงการณ์ในนามประเทศไทย ก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 76 ที่นครนิวยอร์ก ซึ่งหารือในวาระที่ 67 ว่าด้วยสถานการณ์ในที่ถูกยึดครองชั่วคราวของยูเครน

ในแถลงการณ์ของผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีใจความดังนี้ 

1. ประเทศไทยได้ติดตามการพัฒนาในยูเครนด้วยความห่วงใยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

2. เราสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการหาข้อตกลงอย่างสันติที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านการเจรจาตามกฎบัตรแห่งสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยยึดถือหลักการของอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน

3. ประเทศไทยสนับสนุนการเรียกร้องของเลขาธิการสหประชาชาติ ในการระงับข้อพิพาทโดยสันติตามข้อตกลงมินสค์ (Minsk Ageement)   ตลอดจนความพยายามของสหประชาชาติและกลไกระดับภูมิภาค รวมทั้ง OSCE และการประชุมสุดยอดวาระฉุกเฉินของกลุ่มนอร์มังดี ฟอร์แมท (Normandy Format) เพื่อลดความตึงเครียดและค้นหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน

เปิดแถลงการณ์ "ผู้แทนถาวรไทย" ยื่น UN คลายวิกฤติยูเครน - รัสเซีย เปิดแถลงการณ์ "ผู้แทนถาวรไทย" ยื่น UN คลายวิกฤติยูเครน - รัสเซีย

 

 

4. ประเทศไทยยังกังวลถึงผลกระทบด้านมนุษยธรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ เราเข้าร่วมประชาคมระหว่างประเทศในการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความ “ยับยั้งชั่งใจสูงสุด หลีกเลี่ยงการยั่วยุ และละเว้นจากการใช้กำลัง ตลอดจนรับประกันการคุ้มครองชีวิตพลเรือน” และพลเรือนต่อโครงสร้างพื้นฐาน