“กลาโหม” วาง 2 แผนอพยพคนไทยในยูเครน ทอ.หนุนซี-130 ทร.จัดที่พักกักตัว

“กลาโหม” วาง 2 แผน อพยพคนไทยในยูเครน เดินทางด้วยรถจากกรุงเคียฟ-โอเดสซา มาพักที่ลวิฟ แล้วข้ามเข้าโปแลนด์ขึ้นเครื่องกลับไทย ทอ.สนับสนุนซี-130 ส่วน ทร.จัดที่พักกักตัว

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2565 พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการเตรียมการของกระทรวงกลาโหมในการอพยพคนไทยในยูเครนกลับประเทศไทย หรือนำสู่พื้นที่ปลอดภัย ว่า มีการกำหนดไว้ 2 แผน

โดยแผนที่ 1 เป็นการอพยพทางบก จากกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ไปเมืองลวิฟ ระยะทาง 541 กิโลเมตร เดินทาง 7-9 ชั่วโมง , อีกเส้นทางคือ เมืองโอเดสซาไปเมืองลวิฟ ระยะทาง 795 กิโลเมตร เดินทาง 11-14 ชั่วโมง สำหรับเมืองลวิฟ ปัจจุบันมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือ และยังเป็นศูนย์กลางหลักในการนำพาคนไทยขึ้นเครื่องบินกลับไทย

“กลาโหม” วาง 2 แผนอพยพคนไทยในยูเครน ทอ.หนุนซี-130 ทร.จัดที่พักกักตัว

แผนที่ 2 การอพยพทางบก จากเมืองลวิฟ ไปกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ระยะทาง 395 กิโลเมตร เดินทาง 6-7 ชั่วโมง (มีการผ่านแดน ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ชั่วโมง) จากนั้นจะขึ้นเครื่องกลับประเทศไทย

“กลาโหม” วาง 2 แผนอพยพคนไทยในยูเครน ทอ.หนุนซี-130 ทร.จัดที่พักกักตัว

พ.อ.วันชนะ กล่าวด้วยว่า กองทัพอากาศ สามารถสนับสนุนโดยใช้เครื่องบิน ซี-130 จำนวน 3 ลำ 3 เที่ยวบิน ในการอพยพคนประมาณ 300 คน กลับไทย เมื่อมาถึงแล้ว ทางกองทัพเรือ จะนำส่งมายังพื้นที่ควบคุมโรค หรือสถานที่กักตัวที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในความดูแลของทหารเรือต่อไป