J&J มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อดื้อวัคซีนนาน 6 เดือน

J&J มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อดื้อวัคซีนนาน 6 เดือน

"จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" เผยรายงานสำรวจประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ชนิดโดสเดียว ในประชาชน 168 ล้านคน ชี้มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อดื้อวัคซีนนาน 6 เดือน แต่ภูมิจะลดลงหลังฉีดแล้ว 4 เดือน

บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) เปิดเผยในวันพฤหัสบดี (6 ม.ค.) ว่า ผลการศึกษาจากสถานการณ์จริง (Real-world Study) พบว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ J&J ซึ่งใช้เพียงโดสเดียวนั้น สามารถป้องกันการติดเชื้อที่ดื้อวัคซีน (Breakthrough Infection) และยังป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เป็นเวลานานถึง 6 เดือน  

ในงานวิจัยระบุว่า Breakthrough Infection หมายถึงการติดเชื้อ แม้ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ตาม

 

J&J ระบุว่า ประสิทธิภาพวัคซีนของบริษัทในการป้องกันการติดเชื้อจะเริ่มลดลงก็ต่อเมื่อการฉีดวัคซีนผ่านพ้นไปแล้ว 4 เดือน เมื่อเทียบกับวัคซีนสองโดสของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค และวัคซีนของโมเดอร์นา ซึ่งประสิทธิภาพในการป้องกันลดลงหลังจากฉีดผ่านพ้นไปเพียง 2 เดือนเท่านั้น


นอกจากนี้ J&J ระบุว่า ผลการศึกษายังพบว่า ประสิทธิภาพวัคซีนของทั้ง 3 บริษัทไม่ลดน้อยลงในการป้องกันการเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า การศึกษาดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก J&J นั้น ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-7 ก.ย. 2564 ก่อนที่จะมีการตรวจพบโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยผลการศึกษาดังกล่าวยังได้จากการรวบรวมข้อมูลจากห้องทดลองซึ่งครอบคลุมประชาชนจำนวน 168 ล้านคน