เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ‘กรมการกงสุล’ ปี 65 ฟรี ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ตด่วน

เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ‘กรมการกงสุล’ ปี 65 ฟรี ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ตด่วน

"กระทรวงการต่างประเทศ" ส่งมอบกล่องของขวัญสุดพิเศษปี 2565 ให้กับประชาชนไทย โดนใจสุด ฟรีค่าธรรมเนียมหลายอย่าง โดยเฉพาะทำพาสปอร์ตด่วน 1,000 คนแรก วันที่ 1 - 15 ม.ค.นี้

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2565 ให้ประชาชน โดยกรมการกงสุลขอมอบของขวัญให้ประชาชนดังนี้

1.บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเอกสารทะเบียนราษฎร โดยไม่คิดค่าบริการตลอดเดือนมกราคม 2565 ณ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรมการกงสุล  และสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย

2.บริการหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์และอาทิตย์) ตลอดเดือนมกราคม 2565 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 

3.บริการทำหนังสือเดินทางด่วนในวันเดียว โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม (ยกเว้นค่าธรรมเนียมด่วน 2,000 บาท) จำนวน 1,000 คน  (100 คน/วัน) ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2565  ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

4.บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะจัดเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปี 2565 เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง กระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ เพื่อบริการทำบัตรประชาชนใหม่และคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎรภาษาไทยและอังกฤษ 5 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตรและมรณบัตรอีกด้วย สำหรับคนไทยในต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย อีกด้วย 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์