EU รับรอง Thailand Digital Health Pass บน “หมอพร้อม”

EU รับรอง Thailand Digital Health Pass บน “หมอพร้อม”

"สหภาพยุโรป" ให้การรับรอง Thailand Digital Health Pass บนแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เทียบเท่าเอกสารรับรองโควิด-19 ของ EU

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป ( EU)​ มีมติยอมรับ Thailand Digital Health Pass บนแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

การที่สหภาพยุโรป รับรอง Thailand Digital Health Pass บนแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เพื่อใช้ในการเดินทางเข้า 60 ประเทศ/ดินแดนที่ EU ให้การรับรอง ซึ่งประเทศไทยเป็นลำดับที่ 2 ของอาเซียน โดยจะเริ่มใช้งานได้ในเดือนมกราคม 2565

 

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทย โดยผู้เดินทางยังคงต้องตรวจสอบ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละแห่ง 

 

EU รับรอง Thailand Digital Health Pass บน “หมอพร้อม”