“ไทย” ฉลองครบรอบ 75 ปีร่วมเป็นสมาชิก UN

“ไทย” ฉลองครบรอบ 75 ปีร่วมเป็นสมาชิก UN

“ประเทศไทย” จัดกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปีเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 พร้อมประกาศก้าวไปข้างหน้า ผลักดัน BCG Model รับมือเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงในวันนี้ว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี ไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ (UN)  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564  และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยมี นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana) เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) นางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวในงานด้วย

นายดอน กล่าวเน้นย้ำบทบาทที่ “เข้มแข็ง สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง” ของไทยในฐานะสมาชิกและหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของสหประชาชาติตลอด 75 ปี

ที่ผ่านมา ประเทศไทยชูความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG และขอให้สนับสนุนเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ติดตามบันทึกรายการการถ่ายทอดงานได้ทาง Facebook “กระทรวงการต่างประเทศ”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย โดยย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านการทูตพหุภาคี ด้วยการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานหรือดำรงตำแหน่งสำคัญในสหประชาชาติ  รวมทั้งยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือพหุภาคีภายใต้สหประชาชาติ

 

“ไทย” ฉลองครบรอบ 75 ปีร่วมเป็นสมาชิก UN

ในโอกาสดังกล่าว นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ ได้มีข้อความชื่นชมบทบาท ด้านการทูตพหุภาคีของไทย และขอบคุณไทยที่เป็นประเทศเจ้าบ้านที่ดีในการเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานสหประชาชาติ โดยเฉพาะ UNESCAP และให้การสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติ

อย่างไรก็ตาม ตลอด 75 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับนัยสำคัญของข้อความทางวีดิทัศน์ของนายอับดุลเลาะฮ์ ชะฮีด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 ที่ชื่นชมข้อริเริ่มที่สร้างสรรค์ของไทย อาทิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทของไทยในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพโลก และการที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง