“สภานักธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน” ยันร่วมมือไทย ฟื้น ศก. หลังยุคโควิด

“สภานักธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน” ยันร่วมมือไทย ฟื้น ศก. หลังยุคโควิด

ผู้แทนสภานักธุรกิจสหรัฐ - อาเซียนกว่า 30 บริษัท ยืนยันความพร้อมร่วมมือไทย ฟื้นเศรษฐกิจหลังยุคการแพร่ระบาดโควิด-19

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN BusinessCouncil: USABC) ได้เข้าพบนายวิชาวัฒน์  อิศรภักดี  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกัน โดยเฉพาะโอกาสความร่วมมือและแนวทางสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยให้เติบโต อย่างสมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน ในยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเป็นการหารือในรูปแบบกึ่งออนไลน์ มีผู้แทนภาคเอกชนสหรัฐ 18 บริษัทเข้าร่วมที่กระทรวงการต่างประเทศ และ 16 บริษัทเข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล

ทางนายวิชาวัฒน์ กล่าวถึงบทบาทสำคัญของภาคเอกชนที่มีส่วนขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ซึ่งมีมายาวนานให้แน่นแฟ้น ตลอดจนบทบาทของภาคเอกชนสหรัฐ ในการสนับสนุนการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยได้เชิญชวนเพิ่มการลงทุนในประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของไทยและภูมิภาค โดยเฉพาะความร่วมมือที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (Bio-Circular-GreenEconomy: BCG Economy) ของไทย

ด้านภาคเอกชนของสหรัฐ แสดงความชื่นชมการดำเนินการของไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างได้สมดุลทั้งมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการฟื้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนได้ย้ำความสนใจและความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลและภาคเอกชนไทยเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาพลังงานสะอาด เศรษฐกิจดิจิทัล การฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ตลอดจนการเสริมสร้างให้ไทยเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่อุปทานสหรัฐที่เข้มแข็ง หลากหลาย และมั่นคงในภูมิภาค 

นอกจากนี้ ภาคเอกชนของสหรัฐยังได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือสนับสนุนวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 อีกด้วย