"ไทย" รับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC2022 อย่างเป็นทางการ

"ไทย" รับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC2022 อย่างเป็นทางการ

"ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เป็นตัวแทนประเทศไทยรับไม้ต่อจาก "เจนซิดา อาร์เดิร์น" ในการทำหน้าที่เจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ปี 2565 มุ่งขับเคลื่อน BCG ฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

วันนี้ (12 พ.ย.) เวลา 20.45 น.ตามเวลาประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นตัวแทนประเทศไทยรับไม้ต่อจาก นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ ในการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ประจำปี 2565 และหลังจากนี้จะเริ่มมีประชุมภายใต้กรอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งปี 

"ไทย" รับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC2022 อย่างเป็นทางการ

การรับมอบไม้พายวากะ (Waka Paddle) เปรียบเสมือนการขับเคลื่อนเรือเอเปคไปข้างหน้า โดยไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปค  ปี 2565 จะผลักดันการพัฒนาภูมิภาคไปสู่การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเอเปคเข้าสู่โลกยุคหลังโควิด-19 ที่ยั่งยืนและสมดุลผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy Model 

นับตั้งแต่นาทีนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปคไปจนถึง พ.ย. 2565 โดยหัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปีของไทยคือ “Open Connect Balance” หรือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” 

บทบาทของประเทศไทยในปีที่เป็นเจ้าภาพ นอกจากการจัดการประชุมตลอดปี ทั้งระดับผู้นำ รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ และภาคเอกชนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ จะเน้นประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น ความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างกันและการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน โดยนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model

 

"ไทย" รับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC2022 อย่างเป็นทางการ

 

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ยังได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสานความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นในการสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทยซึ่งเป็นผลงานของนายชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก "ชะลอม" ซึ่งเป็นเครื่องจักสานไทยที่ใช้ใส่สิ่งของในการเดินทางหรือนำไปมอบกับบุคคลที่เคารพของไทยจากรุ่นสู่รุ่น ใช้เส้นตอกไม้ไผ่สอดประสานกันอย่างเหนียวแน่น คงทน เช่นเดียวกับความร่วมมือของสมาชิกเอเปค

 

"ไทย" รับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC2022 อย่างเป็นทางการ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนผู้นำและผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคให้มาเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทยแบบพบหน้า และขอให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีตลอดวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2565 ของไทย

ขอเชิญชวนร่วมใช้ Twitter hashtag เพื่อการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565 
#APEC2022THAILAND #APEC2022 #เอเปค2565 #APECTH #OpenConnectBalance
#เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล #APECforBCG #เอเปคไทยแลนด์ #เอเปคเพื่อความยั่งยืน #เจนเนอเรชันเอเปค #APECforyouandme