“ประยุทธ์” เจรจา "จาซินดา อาร์เดิร์น" เปิดรับ นศ.ไทยกลับไปเรียน

“ประยุทธ์” เจรจา "จาซินดา อาร์เดิร์น" เปิดรับ นศ.ไทยกลับไปเรียน

“ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เห็นพ้องเพิ่มพูนสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ 2 ประเทศ ย้ำส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งผลักดันให้นิวซีแลนด์เปิดประเทศให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาไทยเป็นลำดับแรก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับนางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามที่ฝ่ายนิวซีแลนด์ทาบทามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและเพิ่มพูนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำในโอกาสที่ไทยจะรับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) ต่อจากนิวซีแลนด์ และในโอกาสการครบรอบ 65 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ในปี 2564

"นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ฝ่ายนิวซีแลนด์พิจารณาเปิดประเทศให้แก่กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาไทย เป็นลำดับแรกด้วย" กระทรวงการต่างประเทศ ระบุ 

ทั้งสองฝ่ายย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ และภูมิภาคจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเน้นเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนสาขาที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของไทยและแผนเศรษฐกิจ 30 ปีของนิวซีแลนด์ (New Zealand Economic Plan) 

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าว จะครอบคลุมในด้านเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรมอาหาร พลังงานทดแทน รวมทั้งความร่วมมือด้านสาธารณสุข การศึกษา และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสาขาที่นิวซีแลนด์มีจุดแข็ง