ปูติน-สี จิ้นผิงใช้เวทีจี20ตำหนิชาติไม่รับรองวัคซีนโควิด-19

ปูติน-สี จิ้นผิงใช้เวทีจี20ตำหนิชาติไม่รับรองวัคซีนโควิด-19

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ใช้เวทีประชุมผู้นำจี20ที่อิตาลี ตำหนิประเทศต่างๆที่ไม่ให้การยอมรับวัคซีนวัคซีน สปุตนิก วี ของรัสเซีย พร้อมระบุ การกระจายวัคซีนไม่ทั่วถึงเป็นเพราะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการกีดกันทางการค้า

 ประธานาธิบดีปูติน กล่าวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ว่า  ไม่ใช่ทุกประเทศที่ต้องการวัคซีนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้  สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การกีดกันทางการค้า และบางประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มจี20 ยังไม่ให้การยอมรับวัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีนของรัสเซีย
   

อย่างไรก็ตาม แม้รัสเซียเป็นประเทศแรกในโลกที่ขึ้นทะเบียนวัคซีน สปุตนิก วี ที่ผลิตเองในประเทศ แต่จนถึงขณะนี้ วัคซีนตัวนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินทั้งจากองค์การอนามัยโลก(ดับเบิลยูเอชโอ) สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ(เอฟดีเอ)หรือ สหภาพยุโรป(อียู) และในเดือนนี้ แอฟริกาใต้ไม่ให้การรับรองวัคซีนของรัสเซีย โดยอ้างว่าเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ชาย
   

นอกจากนี้ ปูติน ยังกล่าวต่อที่ประชุมจี20 และเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขของสมาชิกจี20  ทำงานร่วมกันเพื่อให้การยอมรับใบรับรองการฉีดวัคซีนของประเทศต่างๆโดยเร็วเท่าที่เป็นไปได้
   

ด้านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งเป็นผู้นำอีกคนที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมจี20 ที่อิตาลี กล่าวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรียกร้องในลักษณะคล้ายกันให้นานาชาติรับรองวัคซีนของจีน และเลิกกล่าวโทษจีนเป็นต้นตอของไวรัส โดยกล่าวว่า "การตีตราเรื่องไวรัสและการใช้ประเด็นสืบหาต้นตอไวรัสเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองเป็นการสวนทางกับการแสวงหาความสามัคคีเพื่อต่อสู้กับการระบาด"
   

ประธานาธิบดีจีน เรียกร้องให้ผู้นำชาติต่างๆผ่อนคลายข้อบังคับเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อให้วัคซีนทุกชนิดที่ได้รับการรับรองจากดับเบิลยูเอชโอ รวมถึงวัคซีนที่ผลิตโดยจีน สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งบอกว่า จีนพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่่อให้ชาติกำลังพัฒนาได้เข้าถึงวัคซีนด้วยราคาที่สามารถจัดซื้อได้