“เมอร์ค”ทำข้อตกลงให้สิทธิผลิตยาโมลนูพิราเวียร์

“เมอร์ค”ทำข้อตกลงให้สิทธิผลิตยาโมลนูพิราเวียร์

เมอร์คทำข้อตกลงกับองค์กรจัดการสิทธิบัตรยาร่วม ให้สิทธิผลิตยาสามัญรักษาโควิด-19 เปิดช่องประเทศยากจนเข้าถึงยา

องค์กรจัดการสิทธิบัตรยาร่วม (เอ็มพีพี) แถลงว่า ได้ลงนามข้อตกลงให้สิทธิโดยสมัครใจกับเมอร์ค บริษัทผลิตยาสหรัฐเพื่อเอื้อให้ทั่วโลกเข้าถึงยาเม็ดรักษาโควิด-19 โมลนูพิราเวียร์  ซึ่งจะช่วยให้ประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง 105 ประเทศได้ใช้ยาตัวนี้ 

ตามข้อตกลงเมอร์คให้ใบอนุญาตแก่เอ็มพีพีสามารถออกใบอนุญาตให้บริษัทผลิตยาชื่อสามัญผลิตโมลนูพิราเวียร์ได้ เท่ากับว่าบริษัทพัฒนายาจะไม่ได้รับค่าลิขสิทธิ์การขายในขณะที่โควิด-19 ยังถูกองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) จัดให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (พีเอชอีไอซี) ซึ่งเป็นการเตือนภัยระดับสูงสุด และสัปดาห์ก่อนคณะกรรมการฉุกเฉินยังยืนยันสถานะนี้

ยาโมลนูพิราเวียร์ทำงานด้วยการลดความสามารถในการแบ่งตัวของไวรัสจึงชะลอการติดเชื้อ ผลการทดลองทางคลินิกของเมอร์ค หรือชื่อที่เรียกนอกสหรัฐว่า บริษัทเอ็มเอสดี พบว่า การให้ยาโมลนูพิราเวียร์แต่เนิ่นๆ หลังตรวจพบติดโควิดช่วยลดความเส่ี่ยงเข้าโรงพยาบาลได้ครึ่งหนึ่ง ปัจจุบันคณะกรรมการยาสหรัฐและสหภาพยุโรปกำลังพิจารณายาโมลนูพิราเวียร์

นายชาร์ลส กอร์ คณะกรรมการบริหารเอ็มพีพีเผยว่า ผลการทดลองเบื้องต้นน่าสนใจ ยาโมลนูพิราเวียร์มีแนวโน้มเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยแก้ไขวิกฤติสุขภาพในปัจจุบัน

เมอร์คพัฒนายาตัวนี้ร่วมกับริดจ์แบค ไบโอเทราพิวติกส์ ซึ่งมีฐานปฏิบัติการในไมอามี นางสาวเวนดี โฮลแมน ประธานคณะกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) ริดจ์แบค กล่าวว่า บริษัทยินดีร่วมมือกับเอ็มพีพีเพื่อสร้างหลักประกันการผลิตและแจกจ่ายโมลนูพิราเวียร์ในชื่อสามัญได้อย่างรวดเร็วหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว