กต. ชี้ช่องปฏิบัติ “คนไทย” ไป UK หลังพ้นบัญชีแดงเสี่ยงสูงโควิด

กต. ชี้ช่องปฏิบัติ “คนไทย” ไป UK หลังพ้นบัญชีแดงเสี่ยงสูงโควิด

โฆษก กต. แนะคนไทยเล็งจะไปสหราชอาณาจักร ต้องเตรียมตัวเดินทางอย่างไร พร้อมไขข้อข้องใจฉีดแอสตร้าเซนเนก้าไทยผลิต หรือซิโนแวค - ซิโนฟาร์มไปสหราชอาณาจักรได้ไหม หลังปรับไทยพ้นกลุ่มบัญชีสีแดง เสี่ยงโควิด-19

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าสหราชอาณาจักร ได้พิจารณาปรับประเทศไทยออกจากประเทศกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มประเทศสีแดง (Red List) แล้ว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นายธานี กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้ประกาศผลการพิจารณาทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ที่พบการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความเสี่ยงในการเดินทางรอบล่าสุด โดยปรับให้ไทย และอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศอาเซียน ออกจากกลุ่มประเทศ Red List

การประกาศจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 04.00 น. (เวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร)

ในการปรับเปลี่ยนรายชื่อประเทศครั้งนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดใหม่โดยเหลือการกำหนดประเทศและพื้นที่เสี่ยงเพียง 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Red List ซึ่งเหลือเพียง 7  แห่ง และกลุ่ม Non-Red List ซึ่งรวมถึงประเทศไทย

การปรับข้อกำหนดดังกล่าว ทำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร จากประเทศในกลุ่ม Non-Red List ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส แล้วจากประเทศและวัคซีนที่สหราชอาณาจักรรับรอง จะไม่ต้องตรวจหาเชื้อแบบ PCR ก่อนเดินทาง และไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักร โดยจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR ในวันที่ 2 เมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักรเท่านั้น

รัฐบาลสหราชอาณาจักร ยังประกาศรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย โดยครอบคลุมถึงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) ของไทย 

มีวัคซีน 4 ชนิด ที่ให้การรับรอง ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า , ไฟเซอร์, โมเดอร์นา และ J&J “โดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับแหล่งผลิตวัคซีน” ทำให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยครบจำนวนแล้ว สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ 

ส่วนผู้เดินทางจากประเทศไทย ที่รับวัคซีนชนิดอื่น (เช่น Sinovac และ Sinopharm) หรือยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ยังต้องมีผลการตรวจหาเชื้อแบบ PCR ก่อนเดินทาง และเข้ารับการกักตัวที่บ้านพักเมื่อเดินทางถึงอีก 10 วัน

การพิจารณาปรับไทยออกจากกลุ่มประเทศ Red List ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลสำเร็จจากความพยายามของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันร่วมกันและประสานงานกับฝ่ายสหราชอาณาจักรอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้การเดินทางจากไทยมีความสะดวกยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรมายังไทยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีอีกด้วย