“รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน” หารือจัดทำ "ระเบียงการเดินทางอาเซียน"

“รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน” หารือจัดทำ "ระเบียงการเดินทางอาเซียน"

โฆษก กต. เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน หารือเตรียมจัดทำระเบียงเดินทางอาเซียน แนวทางรับรองการฉีดวัคซีน และผลตรวจโควิด-19

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงในวันนี้ว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 3 ประชุมกรอบ ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 30 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting-AMM) เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2564 ทั้งหมดจะจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง มีการหารือการรับมือและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง การดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกที่ประชุมหารือประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

ที่ประชุมเน้นดำเนินงานตามฉันทามติ 5 ข้อของผู้แทนพิเศษฯ เรื่องเมียนมา ความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้อาเซียนพัฒนาก้าวทันโลก และก้าวไกลสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 30 (the 30th ASEAN Coordinating Council Meeting-ACC) ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-19 ทั้งในเรื่องการจัดหาวัคซีน การดำเนินการของระเบียงการเดินทางของอาเซียน และการจัดทำแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการรับรองการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด-19  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ในการฟื้นฟูภูมิภาคและการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

 

“รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน” หารือจัดทำ "ระเบียงการเดินทางอาเซียน"

ที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 24 (ASEAN Political and Security Community Council-APSC) ย้ำการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนสนับสนุน การดำเนินงานตามแผนการแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กรเฉพาะสาขาและระหว่างเสาโดยเฉพาะความร่วมมือทางกฎหมายและการบริหารจัดการชายแดน ซึ่งสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับหลายประเทศ