ผลสำรวจชี้เอเชียตามหลังยุโรปด้านบริหาร-จัดการขยะพลาสติกปี 2564

ผลสำรวจชี้เอเชียตามหลังยุโรปด้านบริหาร-จัดการขยะพลาสติกปี 2564

เอเชียตามหลังยุโรปด้านบริหาร-จัดการขยะพลาสติกปี 2564 แม้เป็นภูมิภาคที่ก่อขยะพลาสติกครึ่งหนึ่งของขยะพลาสติกโดยรวมทั่วโลก

รายงานสำรวจและจัดอันดับประเทศที่มีการบริหารจัดการขยะพลาสติกของกลุ่มนักคิดระดับโลกที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นิกเคอิ เอเชีย บ่งชี้ว่า อินโดนีเซียและอินเดียได้คะแนนต่ำกว่าคะแนนโดยเฉลี่ยในการบริหารจัดการขยะพลาสติก ส่วนญี่ปุ่นติดอันดับ2 แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวม ภูมิภาคเอเชียยังตามหลังภูมิภาคอื่นในเรื่องนี้ แม้เป็นภูมิภาคที่ก่อขยะพลาสติกครึ่งหนึ่งของขยะพลาสติกโดยรวมทั่วโลก

เอเชียยังตามหลังยุโรปในเรื่องการบริหารจัดการขยะพลาสติกด้วยการรีไซเคิลตั้งแต่การผลิตพลาสติกไปจนถึงเป็นขยะ โดยอินโดนีเซียและอินเดียได้คะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในรายงานสำรวจและจัดอันดับ 25 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการเผยแพร่วานนี้ (5ต.ค.)

แม้เอเชียจะผลิตพลาสติกให้แก่โลกในสัดส่วนประมาณ 50% ของพลาสติกโดยรวมทั่วโลก แต่มีแค่3ประเทศในภูมิภาคที่ติดท็อป10 ในการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ดีในรายงานดัชนีบริหารพลาสติกปี 2564 โดยดัชนีนี้ใช้ตัวชี้วัดหลายด้านรวมถึง ธรรมาภิบาล ศักยภาพในการรับมือกับขยะพลาสติก และการขยายความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติก

การเก็บรวบรวมข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มดูแลสุขภาพมหาสมุทรของนิปปอน ฟาวน์เดชัน แอนด์อีโคโนมิสต์ อิมแพค ซึ่งเป็นกลุ่มนักคิดภายในดิ อิโคโนมิสต์ กรุ๊ป 
 

ญี่ปุ่นติดอันดับ2 ตามมาด้วยออสเตรเลีย อันดับ7 และจีน อันดับที่ 10 ส่วนอันดับ1เป็นของเยอรมนี โดยเฉพาะได้คะแนนในส่วนของธรรมาภิบาลค่อนข้างสูง ซึ่งคะแนนในส่วนนี้ครอบคลุมการผลิตและการใช้พลาสติกและมาตรการจูงใจต่างๆเพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประเทศอื่นๆที่ติดอันดับต้นๆคือประเทศในทวีปยุโรป ขณะที่สหรัฐติดอันดับ5ในการจัดอันดับครั้งนี้

ญี่ปุ่นได้ที่2ในประเภทธรรมาภิบาลและได้คะแนนดีกว่าเยอรมนีในด้านศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งประเมินตัวแปรต่างๆอาทิ ความเป็นไปได้ในการแยกถังขยะสำหรับการกำจัดของเสีย การบริการเก็บขยะ และแรงจูงใจต่างๆเพื่อให้เกิดการลงทุนในพลาสติกทางเลือก หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยั่งยืน

ขณะที่จีนได้คะแนนสูงในส่วนของศักยภาพด้านการรีไซเคิลในประเทศและการเก็บขยะ โดยติดอันดับที่ 16 ในหมวดหมู่หรือประเภทการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนดเสีย ซึ่งพิจารณาที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ การตระหนักรู้ในกลุ่มผู้บริโภค และข้อริเริ่มด้านธุรกิจ

 "จีนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ”รายงานวิจัยและจัดอันดับเกี่ยวกับขยะพลาสติกระบุ

ขณะที่ในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)นั้น เวียดนามติดอันดับสูงสุดคืออันดับ11 ตามมาด้วยไทย และมาเลเซีย ส่วนอินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 16 ได้คะแนน 9.9 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย 

อินเดีย อันดับร่วงลงไปอยู่ที่ 20  โดยมีคะแนนในส่วนของธรรมาภิบาลย่ำแย่ลง โดยเวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีคะแนนต่ำสุด 10 ประเทศในแง่ของการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบ