ทูตเมียนมาร้องประชาคมโลกร่วมต้านรัฐประหาร

ทูตเมียนมาร้องประชาคมโลกร่วมต้านรัฐประหาร

นายจอ โม ตุน ทูตเมียนมาประจำองค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) เรียกร้องให้ประชาคมโลกต่อต้านการก่อรัฐประหารในเมียนมาและดำเนินการรูปแบบต่างๆเพื่อต่อต้านกองทัพเมียนมา และคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ชาวเมียนมา

นายจอ โม ตุน กล่าวในฐานะคณะกรรมการตัวแทนสมัชชาแห่งสหภาพ ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งจากพรรคสันนิบาติเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติ (เอ็นแอลดี) ของนางออง ซาน ซูจี ผู้นำเมียนมาที่ถูกกองทัพโค่นอำนาจ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา

ทูตเมียนมา ประจำยูเอ็น กล่าวว่า กองทัพเมียนมายังคงใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ยิงและสังหารผู้ประท้วงโดยสันติตามท้องถนน ก่ออาชญากรรมต่อพลเรือน ใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมจับกุมสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ออกหมายจับโดยไม่มีเหตุทางกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของชาวเมียนมา

ทูตเมียนมา ขอให้ประชาคมโลกกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาต่อไป และไม่ยอมรับหรือร่วมมือกับกองทัพ รวมทั้งไม่สนับสนุนสมาชิกรัฐสภาเมียนมาที่มาจากการเลือกตั้ง