นักวิทย์เตือนทั่วโลกเตรียมรับมือ‘ระบาดใหญ่’เหตุระบบคัดกรองล้มเหลว

นักวิทย์เตือนทั่วโลกเตรียมรับมือ‘ระบาดใหญ่’เหตุระบบคัดกรองล้มเหลว

นักวิชาการชาวอเมริกันและอังกฤษ ออกรายงานเตือนทั่วโลกเตรียมรับมือการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ต้นตอโรคโควิด-19 เหตุระบบคัดกรองที่ถือว่าดีที่สุดที่ใช้กับผู้เดินทางทางอากาศทั่วโลกยังตรวจสอบผู้ติดเชื้อผิดพลาดกว่า50%

สำนักข่าวเอเอฟพี นำเสนอบทความเกี่ยวกับความพยายามคัดกรองของทุกประเทศทั่วโลกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยอ้างถึงผลศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอีไลฟ์ ที่บ่งชี้ว่า มาตรการคัดกรองผู้ติดเชื้อจำนวนมากให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดมากกว่าครึ่งเพราะพฤติกรรมของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และระยะเวลาที่ผู้ติดเชื้อมีอาการ จึงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทบทวนแนวทางการคัดกรองผู้โดยสารให้รัดกุมมากกว่านี้

รายงานชิ้นนี้อ้างถึงองค์การอนามัยโลก (ดับบลิวเอชโอ) ที่ระบุว่า ระยะฟักตัวของโรคโควิด-19 กินเวลาประมาณ 10-14 วัน เท่ากับว่าคนไข้ที่ติดเชื้ออาจแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวได้เสมอและรายงานชิ้นนี้จัดประเภทนักเดินทางเป็น4 ประเภทคือ 1.กลุ่มที่มีอาการแต่ไม่ทราบว่าติดเชื้อ, 2.กลุ่มที่ทราบว่าติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ 3.กลุ่มที่ทั้งทราบและแสดงอาการติดเชื้อ และ 4.กลุ่มที่ไม่แสดงทั้งอาการและไม่ทราบว่าติดเชื้อ

‘เคทลีน กอสติก’ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชิคาโก หนึ่งในผู้เขียนรายงานชิ้นนี้ ให้ความเห็นว่า จากที่กล่าวมาทั้งหมด มาตรการคัดกรองของประเทศต่างๆทั่วโลกจะไม่สามารถตรวจพบผู้โดยสารที่ติดเชื้อในสัดส่วนที่มากถึง53% สิ่งนี้สะท้อนถึงความยากลำบากในการคัดกรอง ซึ่งมีเป้าหมายตรวจพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่คนจำนวนมากไม่แสดงอาการที่สามารถตรวจพบได้ในขั้นต้นของการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นรัฐบาลประเทศต่างๆควรเริ่มคิดเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ไปทุกทวีปทั่วโลกได้แล้ว