‘ดอน’นั่งปธ.คณะมนตรีประสานงานฯ ปูความพร้อมอาเซียนซัมมิต

‘ดอน’นั่งปธ.คณะมนตรีประสานงานฯ ปูความพร้อมอาเซียนซัมมิต

ดอน นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประสานงานอาเซียน ปูความพร้อมอาเซียนซัมมิต เน้นสร้างทุนมนุษย์-เชื่องโยงภูมิภาค

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 (ACC) เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม

157268188923

นายดอน กล่าวในที่ประชุมว่า ได้หารือติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และหารือเรื่องการเสริมสร้างประสิทธิภาพสำนักเลขาธิการอาเซียน การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างทุนมนุษย์และความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น

ส่วนการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่20 นายดอนกล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ให้มีการเดินหน้าความร่วมมือในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิยุทธศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนท่ามกลางความไม่แน่นอน เทคโนโลยีก้าวกระโดด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาเซียนได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการยุทธศาสตร์ (action line) ที่ระบุในแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ.2025 ไปแล้วกว่าร้อยละ 94 ซึ่งต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันในภูมิภาค สร้างความร่วมมือที่เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน (ASEAN-wide Border Management Cooperation Arrangement) จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และส่งเสริมความเชื่อมโยงอาเซียน

จากนั้น เชค คาหลิด บิน อาเหม็ด บิน โมฮัมเหม็ด อัล คอลิฟะห์ รัฐมนตรีต่างประเทศบาห์เรน ได้เป็นผู้แทนบาห์เรนลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)

ต่อจากนั้น นายปีเตอร์ สคอฟ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำอินโดนีเซีย ประจำอาเซียนได้เป็นผู้แทนประเทศลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีใหม่ของอาเซียนลำดับล่าสุด