จีนแก้ไขกฏระเบียบเอื้อต่างชาติลงทุน

จีนแก้ไขกฏระเบียบเอื้อต่างชาติลงทุน

หลังเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจเพราะผลพวงจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐ

สภานิติบัญญัติของจีน เตรียมออกกฎหมายใหม่ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้ว เพื่อวางกฏระเบียบด้านการลงทุนของต่างชาติในประเทศ เน้นเปิดกว้างให้บริษัทข้ามชาติเข้าลงทุนและป้องกันการบังคับต่างชาติถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสกัดจุดอ่อนหลังถูกโจมตีอยากเป็นจ้าวเทคโนโลยีโลกจากสหรัฐ

ทั้งนี้ ได้มีการเสนอร่างกฎหมายด้านการลงทุนฉบับใหม่ของจีน ซึ่งจะใช้แทนกฎหมาย 3 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงการลงทุนร่วมหุ้นระหว่างบริษัทจีนและบริษัทต่างชาติ การร่วมทุนโดยไม่ใช้หุ้น และการลงทุนโดยธุรกิจที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำของสภาประชาชนแห่งชาติ (เอ็นพีซี) จีน ซึ่งเริ่มการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ (23ธ.ค.)ที่ผ่านมา

เมื่อร่างกฎหมายนี้ผ่านการรับรองและบังคับใช้เป็นกฏหมายฉบับใหม่ รัฐบาลท้องถิ่นจะไม่มีสิทธิ หรืออำนาจในการจำกัดการเข้าถึงตลาดของบริษัทต่างชาติ  รวมทั้งห้ามบังคับให้บริษัทต่างชาติถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการรับประกันว่า นักลงทุนต่างชาติจะมีสิทธิเทียบเท่านักลงทุนจีน ในเกือบทุกภาค ยกเว้นบางภาคที่ถูกแยกให้อยู่ในบัญชีลบ

การเคลื่อนไหวนี้ มีขึ้นหลังจากรัฐบาลสหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู)วิจารณ์และเรียกร้องให้จีนเปิดตลาดอย่างแท้จริง และดำเนินการค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งแก้ปัญหาการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังมีอย่างแพร่หลายในจีน