จีนฉุนสหรัฐสอบแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยนำเข้า

จีนฉุนสหรัฐสอบแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยนำเข้า

กระทรวงพาณิชย์ของจีน แสดงความไม่พอใจต่อการที่สหรัฐเตรียมตรวจสอบการนำเข้าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยของจีน เพื่อพิจารณาว่ามีการใช้มาตรการทุ่มตลาดหรือไม่

นายหวัง เหอจุน  ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและเยียวยาด้านการค้าของกระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวว่า จีนไม่พอใจอย่างมากเกี่ยวกับการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ  ซึ่งการทำแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนและสหรัฐ

นอกจากนี้ นายหวังยังตั้งความหวังว่า สหรัฐจะปฏิบัติตามฉันทามติที่ผู้นำของจีนและสหรัฐบรรลุร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคี

การตรวจสอบการนำเข้าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยของจีนครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี ที่รัฐบาลสหรัฐเป็นผู้เริ่มการตรวจสอบด้วยตนเอง โดยที่ไม่มีการร้องขอจากบริษัทหรืออุตสาหกรรมภายในประเทศ