ดูทีวีมากกระทบการทำงานสมองช่วงกลางคน

ดูทีวีมากกระทบการทำงานสมองช่วงกลางคน

ผลวิจัยชี้ คนหนุ่มสาวดูโทรทัศน์มาก ออกกำลังกายน้อย จะมีการรับรู้แย่ลงในวัยกลางคน