กลุ่มสิทธิกัมพูชาเสนอเก็บภาษีทำไม้30%

กลุ่มสิทธิกัมพูชาเสนอเก็บภาษีทำไม้30%

กลุ่มสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเรียกร้องรัฐบาลขึ้นภาษีบริษัททำไม้ หลังการส่งออกไม้ซุงทำรายได้เข้าประเทศเพิ่ม28%

ข้อมูลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง กัมพูชา รายงานว่า ช่วงครึ่งแรกของปี 2557 การส่งออกไม้ซุงทำรายได้จากภาษีให้รัฐบาล 9.4 ล้านดอลลาร์ หรือราว 300.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จาก 7.3 ล้านดอลลาร์ หรือราว 233.6 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556

ผู้อำนวยการหน่วยเฉพาะกิจสิทธิมนุษยชน "นายอุค เล่ง" บอกว่า ตัวเลขภาษีดังกล่าวยังต่ำเกินไป ไม่สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของอุตสาหกรรมทำไม้ เขาระบุว่า บริษัทเพียงแห่งเดียวยังส่งออกไม้มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ต่อวันเป็นอย่างน้อย ดังนั้นรายได้จากภาษีของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาที่ได้จากอุตสาหกรรมทำไม้ยังถือว่าต่ำมาก

นายเล่ง ยังเรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นภาษีบริษัทเอกชนจาก 5% ในปัจจุบันเป็น 30% พร้อมให้เหตุผลว่า รายได้จากอุตสาหกรรมป่าไม้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ กัมพูชาต้องสูญเสียรายได้พร้อม ๆ กับสูญเสียป่าไม้ ในขณะที่ประชาชนยังยากจนอยู่