แนะจีนเพิ่มนำเข้าอาหารลดเพาะปลูก

แนะจีนเพิ่มนำเข้าอาหารลดเพาะปลูก

ผู้เชี่ยวชาญแนะจีน เพิ่มนำเข้าอาหาร เพื่อจะได้พุ่งเป้าไปยังการจัดหาน้ำ และพลังงานได้มากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญแนะจีน เพิ่มนำเข้าอาหาร เพื่อจะได้พุ่งเป้าไปยังการจัดหาน้ำ และพลังงานได้มากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีความแห้งแล้งแต่มีถ่านหินอยู่เยอะอย่างซินเจียง และหนิงเซียะ

ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจีน "นายมู่ กวงเฝิง" บอกว่า จีนควรเปิดรับการจัดหาอาหารจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และหันไปคุมเข้มในเรื่องการาจำกัดการใช้น้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม ในหลายพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง

นายมู่ บอกด้วยว่า จีน ซึ่งเป็นชาติผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก มีการเดินเรือหลายพันลำไปยังต่างประเทศ และเรือเหล่านี้ ส่วนใหญ่เดินทางกลับมาแบบเปล่าๆ ซึ่งหากมีการขนธัญพืชต่างๆ กลับมาด้วยก็จะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดี

ท่าทีของนายมู่ สะท้อนให้เห็นถึงหัวข้อที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในวงกว้างในหมู่นักกำหนดนโยบายจีน ถึงเรื่องวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ทรัพยากรน้ำของจีน ในช่วงเวลาที่ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเพิ่มสูงขึ้น

นายมู่ แสดงความเชื่อมั่นด้วยว่า การนำเข้าอาหารเพิ่มมากขึ้น จะช่วยปกป้องน้ำจืดในประเทศ และทำให้ภูมิภาคที่ผลิตถ่านหิน ซึ่งมีความอ่อนไหวในเรื่องนิเวศวิทยา มีความสามารถในการฟื้นตัวได้เร็วขึ้น