ผู้นำหมู่เกาะทะเลใต้หนุนลดโลกร้อน

ผู้นำหมู่เกาะทะเลใต้หนุนลดโลกร้อน

ผู้นำประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เร่งทบทวนมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 15 ประเทศ นำเสนอในที่ประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (พีไอเอฟ) ที่พื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยราว 1 เมตร และเป็นพื้นที่กลุ่มแรกๆที่ จะเผชิญปัญหาจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ว่า กลุ่มประเทศของตนอยู่ในความเสี่ยงอย่างร้ายแรง

ประธานาธิบดีทอมมี่ เรเมนเกเซา แห่งสาธารณรัฐปาเลา แสดงความกังวลว่า มาตรการควบคุมและลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นเพียงแนวคิดและไม่มีการปฏิบัติจริง ขณะที่ประเทศของตน กำลังเผชิญกับปัญหาจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจริงๆ โดยระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ในอัตราเพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมาย และมีพายุรุนแรงก่อตัวขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมหรือถูกทำลายจนหายไปจากแผ่นที่โลก

การประชุมพีไอเอฟ ที่จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันอังคาร (29 ก.ค.) นี้ ที่สาธารณรัฐปาเลา มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการดำเนินการตามผลการประชุมเมื่อปี 2555 ที่หมู่เกาะมาร์แชลล์ และมีการลงนามในปฏิญญามายูโร ที่กำหนดเป้าหมาย ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และการนำแหล่งพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้