เลขาฯยูเอ็นรับอุปการะลูกสิงโต

เลขาฯยูเอ็นรับอุปการะลูกสิงโต

เลขาธิการสหประชาชาติ "บัน คี มูน" รับเป็นผู้อุปการะลูกสิงโตอายุ 7 เดือน

นายบัน คี มูนเลขาธิการสหประชาชาติ รับเป็นผู้อุปการะลูกสิงโตอายุ 7 เดือน ภายใต้โครงการอุปการะสัตว์ป่าเคนยา ที่ให้บุคคลทั่วไปหรือภาคเอกชน เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่า ที่ทางศูนย์ช่วยเหลือมาจากการถูกจับ ถูกพ่อแม่ละทิ้ง หรือได้รับบาดเจ็บ

นายบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเคนยา 2 วัน ได้ตั้งชื่อลูกสิงโตตัวนี้ว่า ทูไมนี ซึ่งในภาษาสวาฮิลี แปลว่า ความหวัง โดยเขาระบุว่า เพื่อสื่อให้เห็นถึงความหวังว่าคนทั่วโลกจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้