ประชากรอินเดียไม่รู้หนังสือมากสุดในโลก

ประชากรอินเดียไม่รู้หนังสือมากสุดในโลก

ประเทศอินเดียมีประชากรผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือมากที่สุดในโลก

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของอินเดียว่า อินเดียมีสัดส่วนประชากรวัยผู้ใหญ่ที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้มากที่สุดในโลกถึง 287 ล้านคน หรือคิดเป็น 37% ของจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือทั่วโลก

รายงานขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ระบุว่า 10 ประเทศในโลกมีประชากรที่ไม่สามารถอ่านเขียนหนังสือได้ถึง 557 ล้านคน หรือคิดเป็น 72% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือทั่วโลก โดยอัตราการไม่รู้หนังสือของอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 48% ในปี 2534 เป็น 62% ในปี 2549 แต่จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ไม่รู้หนังสือไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานดังกล่าวระบุว่า อินเดียกำลังเผชิญความท้าทายด้านคุณภาพการศึกษา แม้ว่าเด็กในอินเดียได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนถึงกว่า 99% เนื่องจากกฎหมายสิทธิการศึกษากำหนดไว้ แต่คุณภาพการศึกษาที่มอบให้กับเด็กเป็นความท้าท้ายที่สำคัญ ซึ่งควรจะได้รับการแก้ไข วิกฤติด้านการศึกษาอาจส่งผลกระทบต่ออินเดียไปอีกหลายชั่วอายุคน และคนที่มีฐานะยากจนที่สุดที่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าวมากที่สุด