เวียดนาม-กัมพูชาลงนามข้อตกลงการเงิน

เวียดนาม-กัมพูชาลงนามข้อตกลงการเงิน

เวียดนาม-กัมพูชาลงนามข้อตกลงการเงินด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกรุงฮานอยของเวียดนาม

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเวียดนาม "นายตินห์ เถียน ดุ่ง" และรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา "นายอุ่น พรมณีรธ" ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการเงินด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกรุงฮานอยของเวียดนาม

ข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสองประเทศดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอันเกียงของเวียดนาม กับจังหวัดกันดาลของกัมพูชา

กระทรวงการคลังเวียดนามแถลงว่า หลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ สะพานแห่งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้คนในสองจังหวัดชายแดน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองจังหวัดดังกล่าว รวมถึงระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาด้วย

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการเงินครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา

ทั้งนี้ คณะผู้แทนของกัมพูชาซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีฮุน เซน อยู่ระหว่างภารกิจเยือนเวียดนามตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์นี้