คนรักโยคะกว่า 5,000 ร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 10

คนรักโยคะกว่า 5,000 ร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 10

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดงานวันโยคะสากลครั้งที่ 10 ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์สองรัชกาล จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย คนรักโยคะตื่นเช้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองวันโยคะสากลครั้งที่ 10 (International Day of Yoga: IDY) ภายใต้หัวข้อ “โยคะเพื่อตนเองและสังคม”  ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16  มิ.ย.2567

ผู้ชื่นชอบโยคะกว่า 5,000 คนจากทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมโยคะในครั้งนี้ พร้อมแขกเกียรติยศ  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เอกอัครราชทูตและคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ข้าราชการระดับสูงของไทย นักเรียนและนักวิชาการ สื่อมวลชน ตัวแทนจากประชาคมอินเดียและผู้ชื่นชอบโยคะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย  กล่าวสุนทรพจน์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของโยคะเพื่อสุขภาวะทางกายและทางใจ ความสำคัญของการปฏิบัติโยคะ และการทำสมาธิเพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายในสภาวการณ์ปัจจุบันในระดับส่วนบุคคลและสังคม พร้อมย้ำถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมระหว่างอินเดียและไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และยังคงส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในมิติต่างๆ ระหว่างทั้งสองประเทศ คนรักโยคะกว่า 5,000 ร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 10

งานเฉลิมฉลองวันโยคะสากลจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายครั้งตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งทูตอินเดียได้กล่าวถึงความสัมพันธ์พิเศษที่มีมายาวนานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นได้จากการที่ท่านรพินทรนาถ ฐากูร รัตนกวี และท่านเนตาจี สุภาส จันทร โบส หนึ่งในผู้ผลักดันการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพคนสำคัญของอินเดีย ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้เมื่อครั้งที่อินเดียยังเป็นอาณานิคม 

สำหรับกิจกรรมโยคะเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ได้รับการดูแลประสานงานโดย นายซานจีฟ จาตุรเวที และนายราหุล เอาตาเด อาจารย์ผู้สอนโยคะที่ประจำที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้ช่วยซึ่งเป็นอาจารย์โยคะที่ประจำในไทยและอาสาสมัครจากประเทศต่างๆ อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนีและอิตาลีกว่า 40 คน คนรักโยคะกว่า 5,000 ร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 10 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาคมอินเดีย สมาคมชาวอินเดียพลัดถิ่น สถาบันโยคะ และบริษัทอินเดียในไทย รวมถึงคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  คนรักโยคะกว่า 5,000 ร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 10

นอกจากงานเฉลิมฉลองวันโยคะสากลที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มิ.ย.2567 ซึ่งเป็นงานหลักแล้ว สถานทูตยังได้จัดกิจกรรมนำร่องมากมายก่อนถึงวันงาน ตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ หอการค้า ศูนย์สมาคมและวัฒนธรรมในสถานที่และจังหวัดต่างๆ นอกเหนือไปจากกรุงเทพฯ อาทิ พัทยา อุบลราชธานี หาดใหญ่ ภูเก็ต และลพบุรี คนรักโยคะกว่า 5,000 ร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 10