เผยดัชนี Freedom House 2024 'ประเทศไทย' กลับมามี 'เสรีภาพบางส่วน'

เผยดัชนี Freedom House 2024 'ประเทศไทย' กลับมามี 'เสรีภาพบางส่วน'

'ไทย' กลับมาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพบางส่วน ในการจัดอันดับเสรีภาพโลกประจำปี 2024 ของ Freedom House จากเดิมที่ถูกจัดเป็นประเทศ 'ไม่เสรี' ในปีก่อนหน้า

KEY

POINTS

  • Freedom House เปิดเผยการจัดทำดัชนีเสรีภาพโลก 2024 ชี้ประเทศไทยมีพัฒนาการดีขึ้น ขยับจากประเทศไม่เสรี (Not Free) ขึ้นมามีเสรีภาพบางส่วน (Partly Freedom)
  • คะแนนรวมของไทยขึ้นมาอยู่ที่ 36 เต็ม 100 จากเดิมที่ได้ 30 คะแนนในปีก่อน
  • สถานะของประเทศไทยดีขึ้นจากการเลือกตั้งทั่วไป พ.ค. ที่มีการแข่งขันกัน และการจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่โดยพรรคฝ่ายค้านพรรคใหญ่ 

'ไทย' กลับมาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพบางส่วน ในการจัดอันดับเสรีภาพโลกประจำปี 2024 ของ Freedom House จากเดิมที่ถูกจัดเป็นประเทศ 'ไม่เสรี' ในปีก่อนหน้า

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. องค์กร Freedom House ในสหรัฐ เปิดเผยการจัดทำ ดัชนีเสรีภาพโลก 2567 (Freedom in the World 2024) พบ "ประเทศไทยมีพัฒนาการดีขึ้น" ขยับจากประเทศไม่เสรี (Not Free) ขึ้นมามีเสรีภาพบางส่วน (Partly Freedom) โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 36 เต็ม 100 จากเดิมที่ได้ 30 คะแนนในปี 2023

Freedom House ระบุว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้สถานะของประเทศไทยดีขึ้นจากประเทศไม่เสรี เป็นเสรีบางส่วน เนื่องจากการเลือกตั้งรัฐสภาที่มีการแข่งขันกัน และการจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่โดยพรรคฝ่ายค้านพรรค แม้ว่าจะมีปัจจัยลบเรื่อง "วุฒิสมาชิก" ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เป็นกลไกทำให้พรรคที่ได้รับการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ถูกตัดออกไปก็ตาม

ทั้งนี้ Freedom House แบ่งการให้คะแนนเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ หมวด "สิทธิทางการเมือง" (Political Rights) ที่ครอบคลุมด้าน กระบวนการเลือกตั้ง, การมีส่วนร่วมทางการเมืองและความเป็นพหุนิยมทางการเมือง, และการทำงานของรัฐบาล โดยในหมวดนี้ ประเทศไทยได้ไป 12 เต็ม 40 ซึ่งนับเป็นหมวดที่ช่วยเพิ่มคะแนนรวมให้ไทยมากที่สุด 

ส่วนในหมวด "เสรีภาพของพลเมือง" (Civil Liberties) ครอบคลุมด้าน เสรีภาพในการแสดงออกและความเชื่อ, สิทธิของสมาคมและองค์กร, หลักนิติธรรม, และความเป็นอิสระส่วนบุคคลและสิทธิส่วนบุคคล ประเทศไทยยังคงได้คะแนนเพียง 24 เต็ม 60 หรือไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว  

 

เสรีภาพทั่วโลกลดลงต่อเนื่องปีที่ 18 

สำหรับภาพรวมของเสรีภาพทั่วโลกในปีที่แล้วนั้น Freedom House ระบุว่าเสรีภาพโลกโดยเฉลี่ย "ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ติดต่อกันแล้ว" โดยพบว่า สิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมือง ย่ำแย่ลงใน 52 ประเทศทั่วโลก หรือคิดเป็นสัดส่วนประชากรถึง 1 ใน 5 ของโลก 

รายงานระบุว่า มีประชากรโลกเพียงแค่ 20% เท่านั้น ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่เสรี (free) คนส่วนใหญ่ 42% อยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพบางส่วน (partly free) และมีคนถึง 38% ที่ต้องใช้ชีวิตในประเทศที่ไม่เสรี (not free) จากการจัดอันดับขององค์กรสหรัฐแห่งนี้ 

ก่อนหน้านี้ในการรายงานผล Freedom in the World 2023 เมื่อปีที่แล้ว ฟรีดอม เฮาส์ เคยแสดงความคาดหวังว่าสถานการณ์ทั่วโลกในปีนี้น่าจะดีขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่าผลเฉลี่ยที่ออกมาทั่วโลกยังคงแย่ลงต่อเนื่อง และระบุถึงปีที่ผ่านมาว่า "ปี 2023 เป็นปีที่ค่อนข้างเลวร้าย"