ญี่ปุ่นผ่อนคลายวีซ่า เปิดให้นักศึกษาต่างชาติทำงานในประเทศได้มากขึ้น

ญี่ปุ่นผ่อนคลายวีซ่า เปิดให้นักศึกษาต่างชาติทำงานในประเทศได้มากขึ้น

ญี่ปุ่นประกาศผ่อนคลายข้อจำกัดวีซ่า ให้นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสพำนักและทำงานในญี่ปุ่นมากขึ้น ตามคำเรียกร้องของภาคธุรกิจและแวดวงวิชาการ

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศผ่อนคลายข้อจำกัดวีซ่าในวันนี้ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสพำนักและทำงานในญี่ปุ่นได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากแวดวงธุรกิจและวิชาการ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นระบุว่า รัฐบาลจะอนุญาตให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคที่ภาครัฐกำหนด สามารถทำงานในภาคส่วนที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสาขาที่จบมาได้ โดยคาดว่ามาตรการใหม่นี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นเพื่อทำงานได้ราว 3,000 คนต่อปี

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ก่อนหน้านี้ แม้นักศึกษาต่างชาติจะจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น แต่ก็ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด หากไม่สามารถหางานที่ตรงกับสาขาที่จบมาได้

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังขยายเกณฑ์ของนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพำนักต่อในญี่ปุ่นเพื่อทำงานด้วยวีซ่า “กิจกรรมเฉพาะพิเศษ” (Designated Activities) ซึ่งเป็นสถานะการพำนักในประเทศที่อนุญาตให้ทำงานได้หลากหลายมากขึ้น

เดิมทีวีซ่าดังกล่าวมีไว้สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น แต่ตอนนี้สามารถออกวีซ่าดังกล่าวให้กับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นสูงและสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาตรี ซึ่งรวมถึงผู้ที่สำเร็จหลักสูตร 4 ปีจากวิทยาลัยเทคนิคที่ภาครัฐกำหนด