'ปานปรีย์' ถก 'บลิงเคน' ย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสหรัฐ

'ปานปรีย์' ถก 'บลิงเคน' ย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสหรัฐ

ปานปรีย์พบหารือ 'แอนโทนี บลิงเคน' ระหว่างการเยือนสหรัฐ ย้ำความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ พร้อมถกพาณิชย์สหรัฐ กระชับการค้า-การลงทุน และถือโอกาสดัน 'แลนด์บริดจ์'

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในระหว่างการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสำคัญของความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันและความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า ๑๙๐ ปี เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน 

การหารือครั้งนี้ยังเป็นการสานต่อพลวัตความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังการเยือนไทยของนาย "เจค ซัลลิแวน" ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ เมื่อปลายเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือตามแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ทั้งด้านความมั่นคง โดยจะเข้าร่วมการประชุม Strategic and Defense Dialogue ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ระหว่าง 28 - 29 ก.พ. นี้ และการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

'ปานปรีย์' ถก 'บลิงเคน' ย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสหรัฐ

ถกเรื่อง 'เมียนมา-ตัวประกันชาวไทย'

ในการหารือกับนายบลิงเคน ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคและสถานการณ์ใน "เมียนมา" โดยฝ่ายไทยได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายในการแก้ไขปัญหาในเมียนมา รวมถึงข้อริเริ่มของไทยด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯ ชื่นชมบทบาทของไทยในเรื่องนี้และแสดงท่าทีสนับสนุน 

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ สถานการณ์ในอิสราเอล ยูเครน การให้ความช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยในกาซา และฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสนี้ในการขอรับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ด้วย

นอกจากนี้ นายปานปรีย์ได้พบหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ แวน ฮอลเลน (Christopher Van Hollen) สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ รัฐแมริแลนด์ ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมาธิการด้านเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างประเทศ คณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน 

ระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ และสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ได้ชื่นชมข้อริเริ่มของไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมา อีกทั้งได้แสดงความเป็นห่วงตัวประกันชาวไทยในกาซา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความยินดีที่มีการจัดตั้ง U.S.-Thai Alliance Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ โดยนายแวน ฮอลเลนยินดีที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในลักษณะเดียวกันในกรอบของวุฒิสภาสหรัฐฯ ต่อไป


ถก รมว.พาณิชย์สหรัฐ กระชับการค้า-การลงทุน

'ปานปรีย์' ถก 'บลิงเคน' ย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสหรัฐ

นายปานปรีย์ ยังได้หารือทวิภาคีกับนางจีนา เรมอนโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงด้านพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการลงทุนในด้านเซมิคอนดักเตอร์ และการส่งเสริมความเขื่อมโยงในภูมิภาคผ่านโครงการ "แลนด์บริดจ์" ของไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เชิญชวนให้นักธุรกิจสหรัฐฯ มาลงทุนในไทยด้วย 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ซึ่งไทยมีบทบาทที่แข็งขันในกรอบดังกล่าว


แลกเปลี่ยนความเห็น 'แลนด์บริดจ์'

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ยังได้หารือทวิภาคีกับนายอามอส ฮอชสตีน (Amos Hochstein) ที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในด้านพลังงานและการลงทุน ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน

'ปานปรีย์' ถก 'บลิงเคน' ย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสหรัฐ

โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของโครงการแลนด์บริดจ์ของไทย ทั้งในมิติเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านห่วงโซ่อุปทาน ด้านดิจิทัล และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป 


พบ สว.ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ 

ในโอกาสการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการครั้งนี้ นายปานปรีย์ยังได้หารือทวิภาคีกับนางลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ (Ladda Tammy Duckworth) สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ รัฐอิลลินอย สมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน โดยได้ขอบคุณวุฒิสมาชิกชาวอเมริกันเชื้อสายไทยสำหรับมิตรภาพและการสนับสนุนชุมชนไทยในสหรัฐฯ รวมถึงการสนับสนุนร่างข้อมติวุฒิสภาสหรัฐฯ ในโอกาส 190 ปีไทย-สหรัฐฯ 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม โดยเฉพาะการสนับสนุนเพิ่มจำนวน (โควตา) บุคลากรกองทัพไทยมารับการศึกษาในสถาบันวิชาการทหารในสหรัฐฯ การพัฒนากองทัพให้ทันสมัย และความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมการแพทย์ทหาร