ไทยติดท็อป 10 จุดหมายปลายทางน่าอยู่และเหมาะทำงานมากที่สุดในโลก

ไทยติดท็อป 10 จุดหมายปลายทางน่าอยู่และเหมาะทำงานมากที่สุดในโลก

รายงาน Expat Insider 2023 จัดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าอยู่และเหมาะให้ชาวต่างชาติมาทำงานมากที่สุดในโลก โดยประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 6 จากทั้งหมด 53 ประเทศ

10 จุดหมายปลายทางน่าอยู่และเหมาะทำงานมากที่สุดในโลก ได้แก่

1.เม็กซิโก

2.สเปน

3.ปานามา

4.มาเลเซีย

5.ไต้หวัน

6.ไทย

7.คอสตาริกา

8.ฟิลิปปินส์

9.บาห์เรน

10.โปรตุเกส

เกณฑ์การจัดลำดับของ Expat Insider 2023 จะพิจารณาจาก 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีคุณภาพชีวิต ดัชนีความสะดวกในการย้ายถิ่นฐาน ดัชนีการทำงานในต่างประเทศ ดัชนีการเงินส่วนบุคคล และดัชนีสิ่งที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การติดต่อราชการ ภาษา และชีวิตดิจิทัล

ไทยติดท็อป 10 จุดหมายปลายทางน่าอยู่และเหมาะทำงานมากที่สุดในโลก

สำหรับประเทศไทย Expat Insider ระบุว่า ดัชนีคุณภาพชีวิตของไทยอยู่ลำดับที่ 37 ดัชนีความสะดวกสบายในการเข้าพักอยู่ลำดับที่ 11 ดัชนีการทำงานในต่างประเทศอยู่ลำดับที่ 39 ดัชนีการเงินส่วนบุคคลอยู่ลำดับที่ 4 และดัชนีสิ่งที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติอยู่ลำดับที่ 18

Expat Insider อธิบายถึงการจัดลำดับของไทยว่า ชาวต่างชาติ 86% เห็นว่ารายได้ครัวเรือนเพียงพอต่อการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ราคาบ้านถูก และชาวต่างชาติ 9 ใน 10 พึงพอใจกับอาหารไทยที่มีความหลากหลาย วัฒนธรรมไทยและชีวิตกลางคืนก็เป็นปัจจัยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบมากถึง 78%

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชาวต่างชาติกังวลคือด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม เพราะชาวต่างชาติเชื่อว่า รัฐบาลไม่ค่อยมีนโยบายสนับสนุนปกป้องสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการสีเขียว รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรก็ยังไม่น่าพึงพอใจ

ไทยติดท็อป 10 จุดหมายปลายทางน่าอยู่และเหมาะทำงานมากที่สุดในโลก

นอกจากนี้ ชาวต่างชาติยังไม่มั่นใจในด้านความปลอดภัยมากนัก เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมือง อาจทำให้พวกเขาไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

ขณะที่ชาวต่างชาติบางส่วนยังรู้สึกไม่สบายใจกับวัฒนธรรมการทำงานของคนไทย ชาวต่างชาติประมาณ 42% มองว่า คนไทยไม่ค่อยคิดนอกกรอบ และมีเพียง 45% เท่านั้นที่ทำงานในไทยแล้วได้พัฒนาทักษะอาชีพตนเอง ส่วนชาวต่างชาติ 1 ใน 3 ยังไม่พอใจกับการให้บริการออนไลน์ของภาครัฐ

อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ราว 81% พึงพอใจกับความเป็นมิตรของคนไทยในท้องถิ่นมาก และเปรียบเทียบว่าอยู่ไทยเหมือนได้อยู่บ้านตัวเอง และแม้ภาษาไทยจะเป็นอุปสรรคที่ยากสำหรับชาวต่างชาติ แต่ 63% บอกว่าสามารถอยู่ไทยได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องพูดไทยก็ได้