ผู้สังเกตการณ์นานาชาติ ชมผลเลือกตั้งครั้งนี้ โปร่งใสกว่าครั้งก่อน

ผู้สังเกตการณ์นานาชาติ ชมผลเลือกตั้งครั้งนี้ โปร่งใสกว่าครั้งก่อน

ผู้สังเกตการณ์ผลการเลือกตั้งระดับภูมิภาค กล่าวว่า ประเทศไทยควรมีรัฐบาลที่สะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชน และชมว่าผลการเลือกครั้งนี้ โปร่งใสกว่าการเลือกตั้งในปี 2562

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาคจากเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งอย่างเสรี (ANFREL) ยอมรับเสียงประชาชนไทย ที่ออกมาใช้สิทธิมากถึง 75% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และชื่นชมว่า ผลการเลือกตั้งครั้งนี้มีความโปร่งใสมากกว่าการเลือกตั้งในปี 2562

 

 

 

 

 

“ANFREL หวังว่า การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ ประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชน” กลุ่มผู้สังเกตการณ์ ระบุในรายงาน

พรรคก้าวไกลต้องรวมพันธมิตรจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ 376 ที่นั่ง เพื่อให้แน่ใจว่า ส.ว. จะไม่สามารถขัดขวาง พิธา ลิ้มเจริญรันต์ในการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในทางทฤษฏี พรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทหาร สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของ ส.ว. ในการตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ด้วยจำนวนที่นั่งในสภาที่มีน้อยกว่า อาจจัดตั้งรัฐบาลได้ยาก

ทั้งนี้ ANFREL ที่มีผู้สังเกตการณ์ประจำภูมิภาค 41 คน และได้เข้าสำรวจศูนย์การเลือกตั้ง 460 แห่ง ใน 51 จังหวัด กล่าวว่า การลงคะแนนเลือกตั้งปีนี้ เป็นไปอย่างสงบ และมีระบบระเบียบ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์