‘ดอน’ ยืนยันผู้นำอาเซียน ผลเลือกตั้ง ‘ไทย’ ไม่กระทบทำวิสัยทัศน์ หลังปี2025

‘ดอน’ ยืนยันผู้นำอาเซียน ผลเลือกตั้ง ‘ไทย’ ไม่กระทบทำวิสัยทัศน์ หลังปี2025

“อธิบดีกรมอาเซียน” เผย ดอน ปรมัตถ์วินัยยืนยันต่อผู้นำอาเซียน ผลการเลือกตั้งและสถานการณ์การเมืองไม่มีผลต่อเดินหน้าจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนฯ

นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ตอบผู้สื่อข่าวถามถึงที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เมืองลาบวน บาโจ ประเทศอินโดนีเซียว่า ได้มีการพูดถึงหรือสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยที่มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้หรือไม่ว่า ที่ประชุมผู้นำอาเซียนไม่ได้มีการสอบถาม แต่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้คำยืนยันกับผู้นำอาเซียนอื่นๆ ซึ่งไม่ว่าผลการเลือกตั้งของไทยเป็นอย่างไร รัฐบาลไทยก็จะสนับสนุนกระบวนการและความร่วมมือในกรอบอาเซียน

ไทยรักษาพันธกรณีที่จะร่วมมือกับอาเซียนต่อไป โดยเฉพาะการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียน ภายหลังปี ค.ศ. 2025 

“ไทยตระหนักเสมอว่า เป็นวิสัยทัศน์ฯที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง และเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนอาเซียนให้รับมือและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันของอาเซียน บทบาทสำนักเลขาธิการอาเซียน และกลไกอาเซียนต่างๆ ที่นำมารับมือสถานการณต่างๆ” อธิบดีกรมอาเซียนกล่าว 

นางสาวอุศณา กล่าวย้ำว่า การเลือกตั้งและการเมืองจะไม่ส่งผลต่อความร่วมมือใดๆ ในกรอบอาเซียน

ขณะที่นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ผู้นำอาเซียนหยิบยกขึ้นหารือกันและนำไปสู่แถลงการณ์ร่วม ล้วนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และความท้าทายร่วมกัน ในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ การส่งเสริมความร่วมมืออินโดนีเซีย-แปซิฟิก ปัญหาหมอกควันพิษ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรถยนต์ไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของไทยแต่ละครั้งต่างมุ่งผลักดันผลประโยชน์แห่งชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จึงอยากให้เห็นว่า การต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัว