เกาหลีใต้เตรียมปรับกฎตลาดหุ้น เอื้อนักลงทุนต่างชาติ

เกาหลีใต้เตรียมปรับกฎตลาดหุ้น เอื้อนักลงทุนต่างชาติ

ผู้กำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ ประกาศว่า เกาหลีใต้วางแผนยกเลิกข้อกำหนดแบบดั้งเดิมในตลาดหุ้น ภายในปี 2566 เพื่อให้ชาวต่างชาติลงทุนในเกาหลีใต้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มเงินในตลาดหุ้น

คณะกรรมาธิการบริการทางการเงินเกาหลีใต้ แถลงว่า “มาตรการในตลาดหุ้นระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลปัจจุบัน และมาตรฐานสากล มีความขัดแย้งกันมาก และความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดการกีดกันนักลงทุนจากทั่วโลก”

หน่วยงานกำกับดูแล ระบุว่า จะยกเลิกกฎเก่าที่ให้ต่างชาติลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อขายหุ้นเกาหลีใต้ ซึ่งกฎนี้ใช้มานานถึง 30 ปี และจะอนุญาตให้เปิดบัญชีด้วยหลักฐานการยืนยันแบบสากล เช่น พาสปอร์ตส่วนบุคคลหรือใช้เอกสารระบุนิติบุคคลแอลอีไอสำหรับองค์กร

อีกทั้งจะยกเลิกกฎที่ต้องการผู้ถือบัญชีกองทุนรวมแบบไม่เปิดเผยชื่อ เช่น ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และโบรกเกอร์ เพื่อรายงานรายละเอียดการซื้อขายของผู้ลงทุน ภายใน 2 วันทำการ พร้อมเปิดการซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่ให้ชาวต่างชาติ

ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลจะบังคับให้บริษัทเกาหลีใต้ในตลาดหุ้น จัดทำข้อมูลบริษัทฉบับภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป เริ่มด้วยธุรกิจที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสูง

ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลเตรียมดำเนินการแก้ไขกฎหมายในช่วงครึ่งปีแรกนี้ เพื่อใช้งานได้ภายในปี 2566

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์