หอการค้านานาชาติ ย้ำ ความร่วมมือเอกชน - รัฐ คือกุญแจสำคัญของเอเปค

หอการค้านานาชาติ ย้ำ ความร่วมมือเอกชน - รัฐ คือกุญแจสำคัญของเอเปค

การประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค ในวันที่ 17 พ.ย. สภาหอการค้านานาชาติ (ICC) ย้ำว่า การบูรณาการระหว่างภาคธุรกิจ และภาคนโยบายคือ กุญแจสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นายจอห์น เดนตัน เลขาธิการสภาหอการค้านานาชาติ (ICC) ได้อภิปรายเกี่ยวกับการค้า และการลงทุนในเอเชีย-แปซิฟิก ระบุว่า ขณะเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว จนอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในปี 2566-2567 ไอซีซีได้เห็นปัญหาต่างๆ ของประเทศกำลังพัฒนา และประเทศเศรษฐกิจเกิดสมาชิกไอซีซี และเห็นว่าทางสหประชาชาติได้พยายามต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ไอซีซี จึงพยายามศึกษา และมุ่งแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางอาหาร และพลังงาน รวมถึงข้อตกลงการค้าทะเลดำของยูเครน 

หอการค้านานาชาติ ย้ำ ความร่วมมือเอกชน - รัฐ คือกุญแจสำคัญของเอเปค

แต่เมื่อมองมาที่เขตเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก พบว่ามีการดำเนินเศรษฐกิจค่อนข้างดี และสิ่งที่น่าจับตามองคือ ภูมิภาคนี้จะพัฒนาอะไรต่อไป และพบว่าเอเชีย-แปซิฟิก มีการพัฒนาบทบาทธุรกิจภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ พร้อมกำหนดนโยบายต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงผู้นำรับฟังประเด็นสำคัญต่างๆ ของภาคเอกชน 

ในส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศกำลังพัฒนา ไอซีซีแนะนำว่า ธุรกิจต้องมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานได้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อซัพพลายเชนที่แข็งแกร่ง พร้อมควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิม สู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เห็นได้ว่า ในเอเชีย-แปซิฟิก มีโอกาสสามารถทำงานได้หลายอย่างมาก ดังนั้น การกำหนดนโยบายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น เงินลงทุนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน 

ทั้งนี้ ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงแต่สร้างความยากลำบากให้กับประเทศกำลังพัฒนา แต่สร้างผลกระทบเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาประมาณ 40%-50% ประสบกับวิกฤติทางการเงิน และสภาพคล่อง ต้องการเงินสนับสนุน แต่ยังมีความเสี่ยงทางการเงินสูง จึงหาเงินทุนได้ยากลำบาก ประเทศเหล่านี้จึงควรพัฒนาโครงสร้างทางการเงินเพื่อฟื้นฟูสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม ไม่ควรทิ้งประเทศเหล่านี้ไว้ข้างหลัง เพราะพวกเขาไม่สามารถตั้งตัวด้วยตนเองได้ เอเปคควรมีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสนับสนุนประเทศเหล่านี้ 

นอกจากนี้ หากอยากให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควรให้ภาคเอกชนเสนอกรอบ นโยบายสาธารณะร่วมกันด้วย ซึ่งเดนตัน ย้ำว่า การบูรณาการระหว่างภาคธุรกิจ และภาคนโยบายคือ กุญแจสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์