สถานทูตอินเดียรำลึก 'วันไม่ใช้ความรุนแรงสากล'

สถานทูตอินเดียรำลึก 'วันไม่ใช้ความรุนแรงสากล'

สถานทูตอินเดียร่วมกับ UNESCAP จัดงานรำลึกวันไม่ใช้ความรุนแรงสากล สร้างความตระหนักถึงหลักสากลของการไม่ใช้ความรุนแรง และความปรารถนาในการรักษาวัฒนธรรมแห่งสันติภาพของโลก

ตามที่ การประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ (UNGA) มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อปี 2553 ประกาศให้วันที่ 2 ต.ค. วันคล้ายวันเกิดของมหาตมะ คานธี ผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพอินเดีย เป็นวันไม่ใช้ความรุนแรงสากล (International Day of Non-Violence) มีเป้าหมายคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมแห่งสันติ อดทนอดกลั้น และความเข้าใจ ได้แรงหนุนจากคำสอนของบุคคลสำคัญระดับโลกของอินเดีย ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนอีกหลายล้านคนเดินบนเส้นทางไม่ใช้ความรุนแรง

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวในวันจันทร์ (3 ต.ค.) ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เริ่มด้วยการถวายดอกไม้แด่รูปปั้นมหาตมะ คานธี จากนั้นเป็นช่วงพิธีการ นางอัลพานา ดูเบย์ อุปทูตอินเดีย แสดงสุนทรพจน์ นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (H.E. Ms. Armida Salsiah Alisjahbana) เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) อ่านสาส์นจากเลขาธิการสหประชาชาติ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงสุนทรพจน์ในฐานะแขกเกียรติยศรวมทั้งคลิปบันทึกถ้อยแถลงจากProf. N. Radhakhrishnan นักคิดสำนักคานธี ปิดท้ายด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมจากศูนย์วัฒนธรรมสวามี วิเวกานันท์ งานได้รับเกียรติจากนักการทูต องค์การระหว่างประเทศ ชาวอินเดียในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ไทย และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างอบอุ่น

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์

 

สถานทูตอินเดียรำลึก 'วันไม่ใช้ความรุนแรงสากล'