"มหกรรมจีน - อาเซียน" เปิดศักยภาพโลจิสติกส์ทางบก - ทะเลสายใหม่ทางภาคตะวันตก

"มหกรรมจีน - อาเซียน" เปิดศักยภาพโลจิสติกส์ทางบก - ทะเลสายใหม่ทางภาคตะวันตก

จีน จับมืออาเซียน จัดงานมหกรรมโชว์ศักยภาพโลจิสติกส์ทางบก - ทะเลสายใหม่ทางภาคตะวันตก จะเป็นช่องทางการคมนาคมขนส่งที่เร็ว และสะดวกที่สุด เชื่อมระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลง RCEP

งานมหกรรมจีน-อาเซียน ได้จัดเป็นเวลา 4 วัน ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี ภายในงานคณะกรรมการพัฒนา และปฏิรูปเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้จัดตั้งพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการพิเศษของช่องทางบก-ทะเล ของภาคตะวันตกสายใหม่ขึ้นมา เพื่อนำเสนอความสำเร็จ ความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตระหว่างจีน-อาเซียน โครงการวิศวกรรมหลัก และนโยบายสนับสนุนในเส้นทางดังกล่าว เพื่อนำเสนอโอกาสในการพัฒนาใหม่ในเส้นทางนี้ให้ผู้ชมจากทั่วโลกได้เห็น และเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

"มหกรรมจีน - อาเซียน" เปิดศักยภาพโลจิสติกส์ทางบก - ทะเลสายใหม่ทางภาคตะวันตก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การก่อสร้างช่องทางบก-ทะเลภาคตะวันตกสายใหม่ได้ประสบผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด การเชื่อมต่อโครงข่ายของเส้นทางสายนี้ขยายขึ้นเรื่อยๆ ระดับของบริการด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานได้พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

รูปแบบความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าทั้งสองทางเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับสินค้าในภาคกลาง และตะวันตกเพื่อออกสู่ทะเล และชายแดน และยังเป็นช่องทางการคมนาคมขนส่งที่เร็ว และสะดวกที่สุดที่เชื่อมระหว่างจีน กับภูมิภาคอาเซียนภายใต้กรอบความตกลง RCEP ด้วย

 

 

นับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงสิงหาคม ปีนี้ ช่องทางบก-ทะเลภาคตะวันตกสายใหม่ได้ปล่อยขบวนรถไฟขนส่งรวม 5,816 ขบวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 48% ด่านสินค้าที่ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เข้าออกมากถึง 4.362 ล้านตู้ เพิ่มขึ้น 20% ดัชนีการดำเนินงานในหลายๆ ด้านต่างพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยแรงขับเคลื่อนของการก่อสร้างช่องทางบก-ทะเลภาคตะวันตกสายใหม่ ปัจจุบันกว่างซีกำลังสร้างระเบียงเศรษฐกิจ และการค้า รวมถึงระเบียงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยด้วยคุณภาพสูง นิคมระดับมณฑล และระหว่างประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “นิคมสองประเทศ” ระหว่างจีน-มาเลเซีย นิคมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จีน-สิงคโปร์-หนานหนิง 

อุทยานความร่วมมือด้านกำลังการผลิตนานาชาติเสฉวน-กว่างซี ต่างก็กำลังเร่งก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 100 ล้านหยวน ไม่ว่าจะเป็นเป๋ยไห่ ฝ่างเฉิงกั่ง ชินโจว และอื่นๆ ต่างก็กำลังเร่งพัฒนาขึ้นด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์