"ไทย" เสียใจเมียนมาสั่งประหาร 4 นักโทษต้านรัฐบาลทหาร ขวางเส้นทางสันติภาพ

"ไทย" เสียใจเมียนมาสั่งประหาร 4 นักโทษต้านรัฐบาลทหาร ขวางเส้นทางสันติภาพ

"กระทรวงการต่างประเทศ" แสดงความเสียใจทางการเมียนมาสั่งประหาร 4 นักโทษต้านรัฐประหาร ชี้อาจขัดขวางหนทางสร้างสันติภาพเมียนมา

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีทางการเมียนมา มีโทษประหารชีวิตนักโทษ 4 คนว่า เราเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสีย 4 ชีวิต  ซึ่งสร้างความวุ่นวายใจที่มากขึ้นต่อปัญหาในเมียนมา 

“เรามีความกังวลอย่างมากต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจขัดขวางหนทางสู่สันติภาพในเมียนมา” นายธานีระบุ และว่าการใช้กำลังและความรุนแรง ไม่สามารถแก้ไขความเห็นต่างทางการเมืองได้ 

อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเมียนมา แสวงหาแนวทางแก้ไขและคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนี้ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิต และธำรงไว้ซึ่งสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างสันติ ของประชาชนเมียนมา เราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้ที่ถูกประหารชีวิตทั้ง 4 ราย