“วอชิงตัน” จ่อยกระดับคุ้มครองแรงงานใช้กัญชา เสรี

“วอชิงตัน” จ่อยกระดับคุ้มครองแรงงานใช้กัญชา เสรี

“สภาวอชิงตัน ดี.ซี.” อนุมัติร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ใช้กัญชาในเมืองนี้ มีชื่อว่า กฎหมายคุ้มครองการจ้างงานผู้ใช้กัญชาปี ค.ศ.2022 โดยห้ามนายจ้างกระทำการที่ส่งผลกระทบทางลบใดๆ ต่อผู้ถูกจ้างงานที่ใช้กัญชา

เมื่อร่างกฎหมายคุ้มครองการจ้างงานผู้ใช้กัญชาปี ค.ศ.2022 ได้รับการลงนามจากนายกเทศมนตรีมิวเรียล บราวน์ ของกรุงวอชิงตัน และถ้าผ่านการพิจารณาจากสภาแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า 

ในร่างกฎหมายดังกล่าวระบุ การห้ามนายจ้างในวอชิงตัน ปฏิเสธที่จะจ้างผู้สมัครงานหรือเลิกจ้าง หรือระงับทำงานชั่วคราว รวมทั้งไม่เลื่อนตำแหน่ง หรือลดตำแหน่งลูกจ้าง หรือลงโทษบุคคลตามการใช้กัญชา สถานะเป็นผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์ หรือพบผลการทดสอบเป็นบวกใช้กัญชา

แม้ว่าร่างกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อนายจ้างส่วนใหญ่ในวอชิงตัน แต่ร่างกฎหมายระบุข้อยกเว้นหลายประการที่อนุญาตให้นายจ้างปฏิเสธการจ้างงานผู้สมัครหรือลูกจ้างในอาชีพที่มีความเซ็นซิทีฟต่อความปลอดภัยด้วย