ที่ปรึกษา กต.สหรัฐ พบ “ดอน” ถกสถานการณ์ร้อนแรงเมียนมา

ที่ปรึกษา กต.สหรัฐ พบ “ดอน” ถกสถานการณ์ร้อนแรงเมียนมา

ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เยือนไทยและเข้าพบรองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย พูดคุยสถานการณ์เมียนมา และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านแนวชายแดน

มีรายงานกระทรวงการต่างประเทศว่า เดเร็ก โชเลต์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้เดินทางเข้าพบนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในศุกร์ที่ผ่านมา (10 มิ.ย.) ในโอกาสการเดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565 

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-สหรัฐ ได้มีพลวัตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้หารือเกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือไทย-สหรัฐ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา ขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของไทยและอาเซียนและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐ ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมา ตามบริเวณแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ