รมว.แรงงาน ดูการทำงานแรงงานนำเข้าและแรงงานเก่า

รมว.แรงงาน ดูการทำงานแรงงานนำเข้าและแรงงานเก่า ทยอยเข้ามาทำหนังสือและเอกสาร ไทยสามารถรับได้เกินจำนวน 500 คน

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงฝ่ายไทยและเจ้าหน้าฝ่ายเมียนมา จากจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา ในเรื่องการอนุญาตทำบัตรแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งในห้วงเวลาแรกเป็นการดำเนินการทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา ที่ดำเนินการต่อบัตรและหนังสืออนุญาตให้กับแรงงานเมียนมา ที่อยู่ในประเทสไทย โดยในแต่ละวันทางการเมียนมา สามารถดำเนินการอนุญาตได้เพียงวันละ 500 คน โดยจะหมดเขตการต่อบัตรในเดือนสิงหาคมนี้ แต่ด้วยจำนวนแรงงานจำนวนมาก จำนวนกว่า 2 แสนราย ทั้งในส่วน 14 จังหวัดภาคใต้และบางส่วนในพื้นภาคอื่นที่ยื่นความประสงค์มาดำเนินการขออนุญาต อาจจะทำให้การดำเนินการไม่ทันกับจำนวนแรงงาน เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 การเดินทางของแรงงานต่างด้าวมาระนองเป็นเรื่องลำบาก แม้ว่าทางการไทยเองสามารถรับได้เกินจำนวน 500 คน แต่ทางการเมียนมาซึ่งเป็นเจ้าหน้าสามารถรับได้เพียง 500 คนต่อวัน

อีกส่วนคือแรงงานงานนำเข้าใหม่ตาม MOU ซึ่งปัจจุบันทางภาคเหนือชายแดนไทยเมียนมายังมีปัญหาภายใน จึงไม่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ ต้องผ่านช่องทางจังหวัดระนองเพียงอย่างเดียว แม้ว่าที่จังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดระนองประเทศไทยจะยังไม่เปิดจุดผ่านแดน แต่ด้วยพื้นที่ชายแดนในบริเวณนี้ไม่มีปัญหาเหมือกับทางเหนือ ทำให้แรงงานในทุกภาคของเมียนมาต้องมาผ่านทางจังหวัดระนอง-เกาะสอง ซึ่งตรงนี้ทั้ง 2 ประเทศมีความร่วมมือกันในการดูแลโดยแรงงานที่ถูกต้องทยอยเข้ามาทำหนังสือและเอกสารในจังหวัดระนองเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่างของประเทศ ซึ่งมีนายจ้างจำนวนมากต้องการแรงงานโดยเฉพาะในภาคแรงงานก่อสร้าง