“อีลิท เฟล็กซิเบิล วัน” กระแสแรง กัมพูชา-เมียนมาเชื้อจีนซื้อคอนโดในไทย

“อีลิท เฟล็กซิเบิล วัน” กระแสแรง กัมพูชา-เมียนมาเชื้อจีนซื้อคอนโดในไทย

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” เผยชาวจีนและชาวจีนแปลงสัญชาติเป็นกัมพูชา-เมียนมา สนใจซื้อคอนโดฯในไทย ผ่านการเป็นสมาชิกบัตร “อีลิท เฟล็กซิเบิล วัน” ล่าสุดจ่ายเงินซื้อมาแล้ว 91 ล้านบาท

นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ให้บริการบัตรอีลิท การ์ด กล่าวว่า ขณะนี้มีลูกค้าบัตรอีลิท การ์ด จำนวน 5 รายที่ซื้อบัตรสมาชิกพิเศษ “อีลิท เฟล็กซิเบิล วัน” (Elite Flexible One) ในราคาบัตรละ 500,000 บาท ได้ชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามา มูลค่ารวม 91.05 ล้านบาท มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นลูกค้าสัญชาติจีน โดยซื้อคอนโดมิเนียมจาก 4 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ แสนสิริ, ไซมิส แอสเสท, อนันดา ดีเวลล็อปเมนต์ และแลนด์มาร์ก โฮลดิ้ง

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One ในราคาบัตรละ 500,000 บาท เพื่อดึงเงินเข้าประเทศและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในไทย มีโอกาสขายคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วได้มากขึ้น หลังจากที่ประสบปัญหาธุรกิจสะดุดลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าลูกค้าสัญชาติจีน และชาวจีนที่โอนสัญชาติมาเป็นคนในประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น กัมพูชา และเมียนมา แสดงความสนใจซื้อบัตรประเภทนี้เนื่องจากต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในไทย

“มีลูกค้าชาวจีนแสดงความสนใจซื้อบัตรประเภทนี้อีกมาก แต่ติดที่ช่วงนี้ยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศเพื่อมาดูคอนโดมิเนียมของจริงในไทยได้ จึงอยู่ระหว่างการรอตัดสินใจ ขณะที่ 1 ใน 5 ราย ที่โอนเงินเข้ามาแล้วได้เลือกซื้อคอนโดมิเนียมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท”

สำหรับโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 มีระยะเวลา 2 ปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.2565 ปัจจุบันมีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ 28 ราย โดยนำโครงการเข้าร่วม 85 โครงการ

สำหรับชาวต่างชาติที่สมัครบัตรประเภทนี้ ต้องแสดงหลักฐานเป็นหนังสือยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี และชำระค่าบัตรสมาชิกในราคาบัตรละ 500,000 บาท โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับประกอบด้วย วีซ่าเข้าประเทศไทย 5 ปี มีอายุสมาชิก 5 ปี ไม่สามารถโอนสมาชิกให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี สามารถอัพเกรดเป็นบัตรสมาชิกประเภทบุคคลได้ภายใน 2 ปี โดยจ่ายเงินส่วนต่าง