ผู้รอดชีวิตป่วยโควิด ปอดเสี่ยงลิ่มเลือดแข็งตัว 2 เท่า

ผู้รอดชีวิตป่วยโควิด ปอดเสี่ยงลิ่มเลือดแข็งตัว 2 เท่า

“สหรัฐ” เผยผลงานศึกษาชี้ ผู้รอดชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เสี่ยงอาการลิ่มเลือดแข็งตัวเพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็นอันตรายต่อปอด และเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ เมื่อเทียบกับผู้ไม่เคยติดเชื้อไวรัส

ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรค (CDC) ของสหรัฐ เปิดเผยงานการศึกษาระบุว่า ผู้ใหญ่ 1 ใน 5 คนที่มีอายุระหว่าง 18 - 64 ปี และ 1 ใน 4 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีที่เคยประสบปัญหาด้านสุขภาพ มีโอกาสพบอาการที่เชื่อมโยงกับโรคโควิด-19 

ในผู้ป่วยทั้งที่อายุน้อยกว่าและมากกว่า 65 ปีมีความเสี่ยงปอดเกิดลิ่มเลือดอุดตันแบบเฉียบพลัน เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า เช่นเดียวกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอเรื้อรัง  หรือหายใจสั้น

รายงานระบุว่า ยังพบอาการเส้นเลือดอุดตันที่ปอด  อาจเกิดปัญหาร้ายแรงตามมา รวมถึงปอดเกิดความเสียหาย เช่น ระดับออกซิเจนต่ำ และทำให้เสียชีวิต

การศึกษาดังกล่าวได้ติดตามบันทึกอาการผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่า 350,000 ราย ตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 - พ.ย.2564 และอาการผู้ที่ไปพบแพทย์ในช่วงเดือนเดียวกัน แต่ไม่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม อาการที่พบบ่อยในทั้งสองกลุ่มอายุ ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจและปวดกล้ามเนื้อและกระดูก

อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 65 ปี มีความเสี่ยงหลังการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในอาการแทบทุกประเภท แต่ไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสุขภาพจิต

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์