สิงคโปร์พบโควิด BA.4-BA.5 ครั้งแรกสามราย

สิงคโปร์พบโควิด BA.4-BA.5 ครั้งแรกสามราย

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์แถลง พบการติดเชื้อในชุมชนโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยสามรายแรก อาการน้อย/ไม่มีอาการ ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์แถลงวานนี้ (15 พ.ค.) พบการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนสามราย เป็นโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 สองราย อีกหนึ่งรายเป็น BA.5 “ถือเป็นการติดเชื้อยืนยันแล้วในชุมชนครั้งแรกที่ติดสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5” โดยตรวจพบตามกระบวนการเฝ้าระวังโควิด-19 เชิงรุก

 

ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคยุโรปเพิ่งจัดให้ทั้งสองเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOC) ก่อนหน้านั้นในเดือน เม.ย. องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ BA.4 และ BA.5 อยู่ในบัญชีการติดตาม

 

ทั้งสองสายพันธุ์พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้เมื่อต้นปี 2565 หลังจากนั้นก็กลายเป็นสายพันธุ์เด่นที่นั่น สำหรับในสิงคโปร์ตรวจพบผ่านการสุ่มตัวอย่างตรวจ PCR เพิ่มเติม แล้วยืนยันผ่านลำกับจีโนมทั้งหมด (WGS)

ทุกคนไม่มีอาการหรือมีเพียงเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล ทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้วและได้รับเข็มกระตุ้นแล้วด้วย