“สาธารณรัฐเช็ก” รับเสียงโหวตนั่งคณะมนตรีสิทธิฯ แทนรัสเซีย

“สาธารณรัฐเช็ก” รับเสียงโหวตนั่งคณะมนตรีสิทธิฯ แทนรัสเซีย

ในการประชุมสหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียงท่วมท้นให้สาธารณรัฐเช็กทำหน้าที่แทนรัสเซีย ทำหน้าที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งยูเอ็น เพราะลาออกไป หลังจากโดนประเทศสมาชิกโหวตระงับการปฏิบัติหน้าที่ หลังวลาดิมีร์ ปูติน สั่งปฏิบัติการทหารรุกรานยูเอ็น

สาธารณรัฐเช็กเป็นผู้ลงสมัครเพียงประเทศเดียว ในการเสนอตัวทำหน้าที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ว่างลงแทนรัสเซีย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา และโควตาดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิฯ แบ่งออกเป็นรายภูมิภาค สำหรับประเทศที่มาแทนรัสเซียต้องมาจากประเทศในยุโรปตะวันออก

ในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ ประเทศที่ใช้สิทธิลงคะแนน 180 เสียงจากสมาชิกยูเอ็นทั้งหมด 193 เสียง โดยประเทศที่ลงคะแนนให้กับสาธารณรัฐเช็ก 157 ประเทศ และอีก 23 ประเทศงดออกเสียง

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่รัสเซียเข้าโจมตียูเครน เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2565 รัสเซียต้องสูญเสียโอกาสการทำหน้าที่ในสหประชาชาติหลายตำแหน่ง รวมถึงองค์กรเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ และองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ เวทีการแก้ปัญหาชนพื้นเมือง และองค์การ การท่องเที่ยวโลกด้วย 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์