“สิงคโปร์” ทดลองใช้ยาโควิด “จีน” รักษาผู้ป่วยไม่รุนแรง

“สิงคโปร์” ทดลองใช้ยาโควิด “จีน” รักษาผู้ป่วยไม่รุนแรง

“สิงคโปร์” อนุมัติให้ทำการทดลองทางคลินิกเพื่อใช้ยารักษาโควิด-19 ของบริษัทเหลียนฮัวชิงเหวิน ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไม่รุนแรง

สำนักงานสุขภาพแห่งชาติสิงคโปร์ (HSA) ตอบคำถามแชนเนลนิวส์เอเชีย ว่า สถาบันการแพทย์ชุงฮวาแห่งสิงคโปร์ ได้อนุมัติการทดลองทางคลินิกเพื่อใช้ยารักษาโควิด-19 ของเหลียนฮัวชิงเหวิน บริษัทสัญชาติจีน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 

การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล และส่งผลต่อระยะเวลาฟื้นอาการป่วยโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบโดสที่ไม่รุนแรง รวมถึงผู้พักฟื้นอยู่ที่บ้าน 

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกกับมีผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมด 300 คน มีอายุระหว่าง 21-79 ปีที่เข้าร่วมการทดลอง โดยเบื้องต้น ผู้วิจัยสมมติฐานว่ายาดังกล่าว สามารถลดเวลาฟื้นอาการของผู้ป่วยที่ไม่รุนแรงได้ รวมถึงไข้ เจ็บคอ และปวดเมื่อยตามร่างกาย 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเป็นแบบสุ่มตัวอย่าง และควบคุมด้วยยาหลอก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม นี้ 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์