หลักสูตร รวมเรื่องเกี่ยวภาษีธุรกิจครอบครัว

หลักสูตร รวมเรื่องเกี่ยวภาษีธุรกิจครอบครัว

เรียนรู้ข้อผิดพลาดทางภาษีการใช้งานบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว ภาษีธุรกิจครอบครัวหลากหลายรูปแบบ (Manufacturing / Trading / Service / Real-estate / Finance / Investment)

หัวข้ออบรม:

  • ปัญหาภาษีบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว
  • ปัญหาภาษีสวัสดิการครอบครัว
  • ปัญหาภาษีรายจ่ายส่วนตัว/รายจ่ายต้องห้าม
  • ปัญหาการใช้ "เงินกงสี" กับ ภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • ปัญหาการจัดทำ "บัญชีกงสี" กับ Family Office

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 70%
• ถาม-ตอบ 30%

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษี

15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-16:30 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)

อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/11.15-famillytax/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

แท็กที่เกี่ยวข้องครอบครัวภาษี