หลักสูตร HR and Design Thinking Culture.

หลักสูตร HR and Design Thinking Culture.

ยุคที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด องค์กรใดก็ตามที่สามารถสร้างแรงจูงใจทำให้บุคลากรมีความตื่นตัว มี Mindset ที่มองเห็นโอกาสในวิกฤต เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งนี้คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร Design Thinking ที่ผู้บริหาร HR ควรเรียนรู้

หัวข้ออบรม:

• แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อรองรับสภาพการทำงานแบบ Next Normal 
• เทคนิคการปรับเปลี่ยน Mindset และ พฤติกรรมของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
• วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบของ Design Thinking  เพื่อกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าลงมือทำสิ่งใหม่และนำไปต่อยอดความสำเร็จ
• เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Design Thinking เพื่อออกแบบประสบการณ์พนักงาน (Employee Experience) ในวิถี Social Distancing 
• Workshop เจาะลึกเทคนิคและการใช้เครื่องมือต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 30%
• เวิร์คชอป 70%

บรรยายโดย: อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร

21 มีนาคม เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ!

  • สมาชิก i-news รับส่วนลดทันที 5%
  • สมัครอบรม 2 ท่านขึ้นไปลด 10%

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/03.21-hr/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)
*จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมและรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐ