แนวคิด ESG กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นจริงได้

แนวคิด ESG กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นจริงได้

ปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกของเรามีความกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น และกำลังอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านจากภาวะโลกร้อน โลกรวน สู่ภาวะ “โลกเดือด” ส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้น

ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาขยะพลาสติกที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการคัดแยกขยะเพื่อนำไป Recycle แต่ถูกนำไปฝังกลบรวมกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ ซึ่งขยะพลาสติกมีความคงทนและสามารถทนต่อแรงอัดได้สูง อีกทั้งยังใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้อยปี

แม้ในช่วงระยะหลังมานี้ จะมีการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ลด ละ เลิก จนเกิดเป็นโครงการลดการใช้พลาสติก “Everyday Say No to Plastic Bags” จากหน่วนงานต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ส่งผลให้ผู้บริโภคทุกคนตระหนักรู้ในประเด็นนี้ 

คอลัมน์ SME Game Changer - พลิกเกมธุรกิจ SME 
พิกุล ศรีมหันต์ 
 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี 
ธนาคารไทยพาณิชย์

เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง แต่หากมองลึกลงไป ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพียงแต่พลาสติกหูหิ้วเท่านั้น บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ใส่อาหาร ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทั้งรักษาคุณภาพของอาหาร สามารถอุ่นร้อนได้ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใส่น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด ซึ่งช่วยรักษากลิ่นของน้ำยาชนิดต่าง ๆ

ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Pain Point จากการไม่สามารถนำบรรจุภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการ Recycle ได้ เนื่องจากเป็น Nylon + PE แต่ก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องใช้กันในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในวันนี้แนวคิด ESG กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นจริงขึ้นมาได้ เมื่อบริษัทเอ็นจีเอ็ม-เอ็กซ์ จำกัด ได้เป็นผู้นำเอานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ Recyclable Nylon Pouch หรือ Re-Flex (Recyclable-Flexible Packaging) เข้ามาตอบโจทย์ Pain Point ของพลาสติกชนิดนี้ เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ (คุณต้น) คุณกนกพงษ์ พงษ์ธรรมรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นจีเอ็ม-เอ็กซ์ จำกัด

แนวคิด ESG กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นจริงได้

    ด้วยความที่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี และอยู่ในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกมาโดยตลอด และต่อมาจึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นเอง โดยมีเป้าหมายและความตั้งใจที่จะ “ทำอะไรใหม่ ๆ ไม่หยุดอยู่กับที่” มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Develop line product) ที่แตกต่างจากเดิม

แม้ในปีแรกของการตั้งบริษัทยังคงต้องรักษาฐานการผลิตแบบเดิมไปก่อนเนื่องจากเป็นช่วงตั้งตัว แต่ก็ไม่เคยหยุดวิจัยและพัฒนา (Research & Development) จนกระทั่งปีพ.ศ. 2560 ที่ได้เริ่มทำ Solution แรก เพื่อตอบโจทย์การลดการใช้เม็ดพลาสติก

นั่นคือ Down gauging ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตโดยการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ทำให้สามารถลดขนาดความหนาของพลาสติกลงได้ แต่ยังคงประสิทธิภาพดังเดิม ซึ่ง Solution นี้ทำให้สามารถลดต้นทุนไปได้กว่า 10% และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า 

    Super Pain Point อีกสิ่งหนึ่งที่ติดค้างในใจนักพัฒนาอย่างคุณต้นที่อยากจะทำให้สำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือ พัฒนาพลาสติกชนิด Nylon + PE ให้สามารถ Recycle ได้

ซึ่งพลาสติกชนิดนี้ทำให้เกิดเป็นขยะกว่า 3 หมื่นล้านชิ้นต่อปี และในประเทศไทยมีวิธีการจัดการขยะชนิดนี้ด้วยกระบวนการฝังกลบเท่านั้น ในขณะที่มีบางประเทศอย่างเช่น สิงคโปร์ ที่มีเทคโนโลยีในการนำขยะชนิดนี้ไปเผาเพื่อนำกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

 จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา มีเทคโนโลยีเครื่องจักรที่สามารถช่วยพัฒนาต่อยอดการทำพลาสติก Nylon + PE ให้สามารถ Recycle ได้ คุณต้นจึงไม่รอช้า ดำเนินการค้นหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ และได้ทดลองผลิต และทดลองใช้ จนได้เป็น Solution ที่สองคือ  Recyclable nylon pouch Re-Flex (Recyclable-Flexible Packaging) เจ้าแรกของประเทศไทย

Re-Flex (Recyclable-Flexible Packaging)

นวัตกรรมที่ทำให้แตกต่างอย่างยั่งยืน

    สิ่งที่ท้าทายคือ การทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือจากลูกค้า เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย จึงดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบยืนยันคุณภาพและมาตรฐานจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ประเทศไทยและ H2R Label ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ออกเป็นเอกสารรับรอง

ปัจจุบันนี้ สินค้าเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ชนิด Food Grade และ Household packaging โดยยืนยันความสำเร็จได้ด้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม ในโครงการ AgriBiz Scale up  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ Woody World  

ด้วยนวัตกรรมนี้เองทำให้ NGM-X กระโดดออกจากตลาด Red Ocean มาเป็นผู้นำด้านพลาสติก Recyclable nylon pouch (Re-Flex)

นอกจากนี้ยังมีการจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) ด้วยการนำเศษพลาสติกที่เหลือจากการผลิต ส่งต่อให้บริษัททำถุงขยะต่อไปอีกด้วย

คุณต้นกล่าวว่า“อยากให้บริษัท NGM-X ดำเนินธุรกิจไปได้อีก 100 ปี เคียงคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” เนื่องจาก ESG ไม่ใช่เพียงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ แต่เป็นความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน