ชวนรู้จัก วิจัยไทย “สารสกัดฟื้นฟูเซลล์” จากเปลือกผลไม้ส่วนเกิน

ชวนรู้จัก วิจัยไทย “สารสกัดฟื้นฟูเซลล์” จากเปลือกผลไม้ส่วนเกิน

นักวิจัยควอนตัม ไบโอเทครับรางวัลแพลทินัมระดับโลกจากงาน Prix Eiffel ด้วยผลงานนวัตกรรมสารสกัดจากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว ช่วยฟื้นฟูการเสื่อมของเซลล์ จับมือกับ “อยุร” สตาร์ตอัปฟู้ดเทค บุกตลาดอาหารเสริมและช่วยจัดการขยะธรรมชาติ

สรวง สมานหมู่ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์ต่างประเทศ บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด กล่าวว่า บริษัทร่วมมือกับเกษตรกรเพื่อรับซื้อส่วนเกินจากผลผลิต เช่น เปลือกของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว โดยนำมาสกัดสารสำคัญที่ชื่อว่า NAD+ หรือ Nicotinamide adenine dinucleotide ซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอายุของเซลล์ในร่างกาย

ในการสกัดสารสำคัญจากเปลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะนาว ส้ม บริษัทได้ใช้กระบวนการไบโอรี่ไฟเนอรี่ (Biorefinery process) เพื่อดึงสารออกฤทธิ์สำคัญออกมาใช้ประโยชน์ และได้ยื่นจดสิทธิบัตรคุ้มครองกระบวนการผลิตแล้ว

ทั้งนี้ ไบโอรี่ไฟเนอรี่ เป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบที่เหลือทางการเกษตรมาเป็นสารออกฤทธิ์เชิงฟังก์ชั่นที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย สร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบ ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังช่วยส่งเสริมนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ชวนรู้จัก วิจัยไทย “สารสกัดฟื้นฟูเซลล์” จากเปลือกผลไม้ส่วนเกิน

นวัตกรรมดังกล่าวเป็น 1 ใน 11 ผลงานจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม เหรียญแพลตินัม สาขา Biotechnology&Sustainability จากงาน International Invention Contest “PRIX EIFFEL

รางวัลพิเศษจาก Canadian Special Award by the Innovation Initiative Co-operative Inc. "The Inventors Circle" - Toronto ประเทศแคนาดา และรางวัล Special Award by Turkish Inventors Association (TÜMMİAD) - Istanbul จากประเทศตุรกี 

ด้าน ชนินทร์ ชื่นอิ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อยุร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กล่าวว่า อยุรมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทาง BCG Model คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

จากการสำรวจตลาดในต่างประเทศ บริษัทเล็งเห็นถึงแนวโน้มความตื่นตัวในผลิตภัณฑ์ด้านแอนตี้เอจจิ้งที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เหลือมาจากการเกษตร จึงเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

พร้อมร่วมผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ไทยสามารถก้าวสู่ระดับโลกได้ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและชะลอวัย โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

อีกทั้งสารสกัดที่ได้จากบริษัทควอนตัมฯ สามารถนำไปต่อยอดสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป อาทิ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์ชะลอวัย และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของวงการนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ